Előterjesztések 2019.

 

Előterjesztések 2019. december 9-re

 

Meghívó

megnyitás

2. A 2020. évi belső ellenőrzési terv előterjesztése

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

3. 2019. évi pénzügyi terv III. negyedéves teljesítése

megnyitás

4.1.1 Előirányzat biztosítás és átcsoportosítás az Önkormányzat és a GEVSZ intézmény költségvetésében

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

4.1.2 A 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

4.2 Javaslat a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

megnyitás

4.3

Javaslat a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítására Balatonvilágos Község Önkormányzat Településrendezési Eszközeinek módosítására irányuló eljárás; balatonvilágosi 1220/3-4 hrsz., Tópart Hotel övezete – módosítási eljárás lezárása

megnyitás

  Melléklet 1.

megnyitás

  Melléklet 2.

megnyitás

  Melléklet 3.

megnyitás

5.1 Tenki István János pedagógus elismerése

megnyitás

5.3 Karácsonyi csomagok összeállítása, előirányzat biztosítása

megnyitás

Előterjesztések 2019. november 18-ra

 

Meghívó

megnyitás

2. 2020. évi költségvetési koncepció

megnyitás

3. 2020. évi fejlesztések

megnyitás

4. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterv javaslat előterjesztése

megnyitás

5.1 Javaslat Balatonvilágos Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

megnyitás

5.2 Javaslat a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

megnyitás

6.1 Iskola 2020/2021. tanévre vonatkozó felvételi körzethatár kijelölés véleményezése

megnyitás

6.2

Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme

megnyitás

6.3 Balatonvilágosi Népdalkör kérelme

megnyitás

6.4 Pál Csaba kérelme

megnyitás

6.5

Juhász Bianka kérelme

megnyitás

6.6 Nagy Tamás kérelme

megnyitás

6.7 Intézményvezetők jutalmazása

megnyitás

6.8 Előirányzat biztosítás és átcsoportosítás az Önkormányzat és a GEVSZ intézmény költségvetésében

megnyitás

Előterjesztések 2019. november 4-re

 

Meghívó

megnyitás

1. A Balaton vízparti területei közcélú terület-felhasználási tervének szakmai egyeztetése

megnyitás

 

Melléklet: Útmutató

megnyitás

  Melléklet: Alkalmazási szabályok

megnyitás

  Melléklet: Jelmagyarázat

megnyitás

  Melléklet: Bv. 2.1 tervlap

megnyitás

  Melléklet: Bv. 2.2 tervlap

megnyitás

  Melléklet: Települési főépítész vélemény

megnyitás

  Melléklet: Aligai Fürdőegyesület vélemény

megnyitás

  Melléklet: BAÜE állásfoglalás

megnyitás

2. Előirányzatok biztosítása

megnyitás

4. Szülői Munkaközösség kérelme – csatlakozás a faültetés napjához

megnyitás

5. Dél-Balaton Kapuja KTE Kultúrház használat iránti kérelme

megnyitás

6. Königsberger Gabriella Kultúrház használat iránti kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2019. október 4-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Javaslat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 5/2013.(IV.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

megnyitás

2. „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson II. ütem” TOP projekt munkáihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásának kezdeményezése, a teljes körű lebonyolításra érkezett ajánlatok közül a bonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szakértő (FAKSZ) kiválasztása

megnyitás

3. Balatonvilágos Község Önkormányzat Településrendezési Eszközeinek módosítására irányuló eljárás; balatonvilágosi 1220/3-4 hrsz., Tópart Hotel övezete – véleményezési szakasz lezárása

megnyitás

  Melléklet 1.

megnyitás

  Melléklet 2.

megnyitás

  Melléklet 3.

megnyitás

  Észrevétel és válasz

megnyitás

4. Wibit üzemeltetési ajánlat

megnyitás

5. Előirányzatok biztosítása a TOP projekt folytatásához

megnyitás

Előterjesztések 2019. szeptember 25-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Címerhasználati kérelmek

megnyitás

2. Borsos Gergely kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2019. szeptember 18-ra

 

Meghívó

megnyitás

1.

„Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson – II. ütem” projekt közbeszerzési eljárása:

1. A 208/2019. (IX. 16.) számú, a projekt tárgyában közbeszerzési szaktanácsadó feladatainak ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztása tárgyában hozott határozat visszavonása

2. A 181/2019. (VIII. 26.) számú képviselő-testületi határozat alapján a projekt tárgyában lefolytatott, közbeszerzési szaktanácsadó feladatainak ellátására vonatkozó ajánlattételi eljárás eredménytelenné nyilvánítása

3. „Árajánlatkérés – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatainak ellátása.” tárgyú Ajánlattételi felhívás, és Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó megbízására vonatkozó „Szerződés tervezet” dokumentációk jóváhagyása, ajánlattevők meghatározása

megnyitás

Előterjesztések 2019. szeptember 16-ra

 

Meghívó

megnyitás

1.1

2019. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése

megnyitás

1.2 Előirányzatok biztosítása

megnyitás

1.3

A 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

2. Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentéséről szóló beszámolója

megnyitás

3. Óvoda éves beszámoló

megnyitás

4.1

Beszámoló a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tevékenységéről 2018. január 01. napjától kezdődő időszak tekintetében

megnyitás

4.2 Könyvtári szolgáltató hely használati szabályzatának jóváhagyása

megnyitás

4.3 Tóth Krisztina kérelme

megnyitás

4.4 Balatonvilágos Belső utca, Kinizsi utca ingatlantulajdonosai kérelme

megnyitás

4.5 Lehetőség biztosítás képviselői laptopok megvásárlására

megnyitás

4.6 Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához

megnyitás

4.7 Juhász Bianka kérelme

megnyitás

4.8 Erdei Ferenc” utca közterület elnevezésének módosítása

megnyitás

4.9 Ligeti Péter kérelme

megnyitás

4.10 Állásfoglalást igénylő ügyek

megnyitás

4.11 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2019.(II.25.) számú határozata módosítása

megnyitás

4.12 Pályázat kiírása GEVSZ gazdasági vezető munkakör betöltésére

megnyitás

4.13

Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson II. ütem” TOP projekt munkáihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásának kezdeményezése, a teljes körű lebonyolításra érkezett ajánlatok közül a bonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szakértő (FAKSZ) kiválasztása

megnyitás

4.14 Tópart Alba Kft. beadványa

megnyitás

4.15

Megbízási szerződés tervezet - Dél-Balaton Kapuja Kult. Egy.

megnyitás

4.17 Jutalom megállapítása Polgármester úr részére

megnyitás

Előterjesztések 2019. augusztus 26-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatás kérése közterületek elnevezésére vonatkozó felülvizsgálatról Erdei Ferenc utca tárgyában

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

2. Előirányzatok átcsoportosítása

megnyitás

3.

Előirányzatok biztosítása GEVSZ intézmény és Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda részére

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

4.

Jótékonysági Sárkányhajó verseny támogatása

megnyitás

Előterjesztések 2019. július 29-re

 

Meghívó

megnyitás

1.

Előirányzatok átcsoportosítása

megnyitás

2. Pályázat szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére

megnyitás

3. Márió Cargo Bt. ajánlata gyermekszállításra

megnyitás

4. Szalkai-Bacsó Sándorné kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2019. június 24-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója

megnyitás

2. Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018. évi könyvtári szolgáltatásairól

megnyitás

3. Fehér-partok Turisztikai Egyesület 2018. évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolója

megnyitás

4. Balatonvilágosi Népdalkör 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója

megnyitás

5.1 Előirányzat átcsoportosítási kérések – GEVSZ intézmény

megnyitás

5.2 Előirányzat biztosítása közvilágítás áramdíj számla kiegyenlítésére

megnyitás

5.3 Előirányzat biztosítása Önkormányzat épületének (Községháza) tetőjavításra

megnyitás

5.4 Előirányzatok biztosítása, átcsoportosítása

megnyitás

6.1 STRABAG Általános Építő Kft. vállalkozási szerződés módosítás „Mathiász ltp.- Hunor - Kölcsey utcákat összekötő gyalogút, valamint a Napsugár utca aszfaltozása”

megnyitás

6.2 Hozzájárulás kérés a Balatonvilágos 1149 hrsz-ú ingatlanra tervezett lakóházhoz létesítendő kapubejáró, árokfedés, áteresz építéséhez

megnyitás

6.3 Pályázat kiírása GEVSZ gazdasági vezető munkakör betöltésére

megnyitás

6.4 Pfeiffer Ferenc egyéni vállalkozó kérelme

megnyitás

6.5 Erdélyi Zoltánné Kultúrház használat iránti kérelme

megnyitás

6.6 Amatőr Siklórepülők Egyesülete kérelme

megnyitás

6.7 Javaslat a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

6.8 Tópart-Alba Kft. ügye

megnyitás

6.9 MÁV együttműködési megállapodás felmondása

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

6.10 Pályázat a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére

megnyitás

6.11

Javaslat a központi alapellátási orvosi ügyelet biztosítására kötött feladatátadási átvállalási szerződések módosítására

megnyitás

6.12 Naviga Média Kft. ajánlata

megnyitás

Előterjesztések 2019. május 30-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása/rendeletalkotás

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

2. A 2018. évi belső ellenőrzési jelentések jóváhagyása

megnyitás

3.

Tájékoztatás a Magyar Államkincstár „Balatonvilágos Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kincstári ellenőrzéséről” tárgyban készített Ellenőrzési jelentéséről

megnyitás

Előterjesztések 2019. május 30-ra (Közös Testületi Ülés)

 

Meghívó

megnyitás

1. Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának tájékoztatója a 2018. évi tevékenységéről

megnyitás

2. Beszámoló a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

megnyitás

Előterjesztések 2019. május 20-ra

 

Meghívó

megnyitás

 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás

megnyitás

1. Balatonvilágos Község Önkormányzat Településrendezési Eszközeinek elfogadása

megnyitás

3.

Siófok Város Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója

megnyitás

4.

Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 2018. évre vonatkozó ellátásáról

megnyitás

5.

Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról

megnyitás

6. Falunap rendezvény műsortervének jóváhagyása

megnyitás

7.1

Varga Ágnes Adrienn hozzájárulás iránti kérelme a Balatonvilágos, Dózsa György út 3. szám alatti ingatlan előtti közterületrész térkő burkolattal történő kiépítéséhez

megnyitás

7.2 Tópart-Alba Kft. kérelme

megnyitás

7.3

Balatonvilágosi Horgász Egyesület kérelme

megnyitás

7.4

Adanima Consulting Kft. média ajánlata

megnyitás

7.5 Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelme

megnyitás

7.6

KID Rock and Roll Sportegyesület kérelme

megnyitás

7.8

Nyári gyermekfelügyelet biztosítása a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola tanulói számára

megnyitás

7.10 Juhász Jánosné kérelme

megnyitás

7.11 Z Herba Bad Kft. kérelme

megnyitás

7.12

Horváth Csabáné kérelme

megnyitás

7.13 Balatonvilágos Zrínyi út Rákóczi út találkozásában víznyelő létesítésére érkezett ajánlatok elbírálása

megnyitás

7.14 Balatontourist Camping Kft. kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2019. április 25-re

 

Meghívó

megnyitás

1.

Javaslat a Turisztikai Alapról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

megnyitás

2. Javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására

megnyitás

3. Balatonvilágos Község Önkormányzat Településfejlesztési Koncepció elfogadása

megnyitás

  Melléklet 1

megnyitás

  Melléklet 2

megnyitás

  Melléklet 3

megnyitás

4. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

megnyitás

5. Gábor Dénes Főiskola siófoki kampuszán óvodapedagógus képzés indítására vonatkozó kezdeményezés támogatása

megnyitás

Előterjesztések 2019. április 8-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatonvilágos Polgárőrség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló

megnyitás

2.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója a 2018. évi tevékenységéről

megnyitás

  Beszámoló: GEVSZ

megnyitás

  Beszámoló: Településüzemeltetés

megnyitás

  Beszámoló: Közétkeztetési intézményegységek

megnyitás

  Beszámoló: Védőnői Szolgálat

megnyitás

  Beszámoló: Tanyagondnoki Szolgálat

megnyitás

3. Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló

megnyitás

  Beszámoló

megnyitás

4. Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló

megnyitás

5. Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója

megnyitás

6.1 2019. évi programok, rendezvények

megnyitás

6.2

Helikon Info Kft. ajánlata

megnyitás

6.3 Veres Lászlóné felajánlása

megnyitás

6.4 Novák László Kultúrház használatára vonatkozó kérelme

megnyitás

6.5 Szabó Istvánné kérelme

megnyitás

6.6 Tímár Péter Kultúrház használatára vonatkozó kérelme

megnyitás

6.7 Balatonvilágos szabad strand büfé épület bérlet ügye

megnyitás

6.8

Balatonvilágos Község Önkormányzata és intézményei gazdálkodási feladataihoz kapcsolódó megállapodások jóváhagyása

megnyitás

6.9

Bérlakások tetőszigetelési, felújítási munkáira érkezett ajánlatok

megnyitás

6.10 Ajánlatok Mathiász ltp.- Hunor - Kölcsey utcákat összekötő gyalogút, valamint a Napsugár utca aszfaltozására

megnyitás

6.11

Ajánlatok fizető strand gyalog járdáinak térkő burkolattal történő felújítására vonatkozóan

megnyitás

6.12 Fehér-partok Turisztikai Egyesület támogatása – megszüntetés kezdeményezése

megnyitás

6.13 Előirányzat átcsoportosítás GEVSZ

megnyitás

6.14

Veres Lászlóné kérelme

megnyitás

6.16 VILATTI-TECH Kft. napelemes kandeláberre tett ajánlata

megnyitás

6.17 Balatonvilágos 1403/1 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog ügye

megnyitás

6.18 Javaslat a Magyar Szörf Szövetséggel 2017. december 28-án létrejött bérleti szerződés, megállapodás módosítására.

megnyitás

6.19 Pályázat kiírása GEVSZ gazdasági vezető munkakör betöltésére

megnyitás

Előterjesztések 2019. március 13-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatonvilágos Község Önkormányzat Településrendezési Eszközeinek módosítására irányuló eljárás – véleményezési szakasz lezárása

megnyitás

  Mellékletek

megnyitás

2. 2019. évi szúnyoggyérítés

megnyitás

3. Siófoki Tankerületi Központ intézményi átszervezési javaslat véleményezése

megnyitás

4. Együttműködési megállapodás az óvodai szociális tevékenység működése vonatkozásában

megnyitás

Előterjesztések 2019. február 25-re

 

Meghívó

megnyitás

1.1.1 Előirányzatok biztosítása, átcsoportosítása

megnyitás

1.1.2 Előirányzat biztosítás és átcsoportosítás GEVSZ intézmény részére

megnyitás

1.2 A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

1.3 A 2019. évi költségvetés II. fordulós tárgyalásával kapcsolatos, költségvetést megalapozó döntések

megnyitás

1.4 A 2019. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rendeletalkotás

megnyitás

  Rendelet tervezet

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

4.1

Jóidő Kkt. kérelme

megnyitás

4.2 Balatonvilágos, Zrínyi út 295/1 hrsz-ú ingatlanról nyomásszabályozó állomás 295/16 hrsz-ú ingatlanra történő áthelyezése és az üzemen kívül került mérőállomás megszüntetése tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítás

megnyitás

4.3 Aliga Hotels Kft. kérelmei

megnyitás

Előterjesztések 2019. január 28-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Tájékoztatás az önkormányzat 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának időarányos megvalósulásáról

megnyitás

2. 2019. évi költségvetés I fordulós tárgyalása

megnyitás

3. Balatonvilágos Község Önkormányzat Településrendezési Eszközeinek módosítására irányuló eljárás; balatonvilágosi 542/2 hrsz övezete – rendeletalkotás

megnyitás

  Melléklet 1.

megnyitás

  Melléklet 2.

megnyitás

  Melléklet 3. szöveges

megnyitás

  Melléklet 3. tervlap

megnyitás

4.1 Világosi Hírmondó helyi újság 2019 évi előállítására érkezett ajánlat

megnyitás

4.2 Balatonvilágos Község Önkormányzata térinformatikai rendszerének 2019. évi változásvezetésére érkezett ajánlat tárgyalása

megnyitás

4.3 Pavlényi Gyula Kultúrház használatára vonatkozó kérelme

megnyitás

4.4 Menyhei Sándor kérelme Bisztró bérletének ügyében

megnyitás

4.5 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda nyári zárva tartás

megnyitás

 

 

 

Designed by NeMo System