Előterjesztések 2017.

 

Előterjesztések 2017. december 28-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Településképi Arculati Kézikönyv jóváhagyása

megnyitás

  Településképi Arculati Kézikönyv

megnyitás

  Mellékelt 2-3.

megnyitás

  Kimaradt javaslatok

megnyitás

2. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

megnyitás

  Rendelet tervezet

megnyitás

  1. függelék

megnyitás

  Mellékelt 1.

megnyitás

  Mellékelt 2.

megnyitás

  Mellékelt 3.

megnyitás

  Mellékelt 4.

megnyitás

  Mellékelt 5.

megnyitás

  Mellékelt 6.

megnyitás

3.

„Árajánlatkérés – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatainak ellátása.” tárgyú Ajánlattételi felhívás, és Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó megbízására vonatkozó „Szerződés tervezet” dokumentációk jóváhagyása, ajánlattevők meghatározása

megnyitás

  Mellékelt 1.

megnyitás

  Mellékelt 2.

megnyitás

  Mellékelt 3.

megnyitás

Előterjesztések 2017. december 11-re

 

Meghívó

megnyitás

1. A 2018. évi belső ellenőrzési terv előterjesztése

megnyitás

  Mellékelt

megnyitás

3.1 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

3.2.2 A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

  Mellékelt

megnyitás

3.3

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 13/2002.(X.15.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

4.3 Fókusz Geodézia Kft. ajánlata

megnyitás

4.4 Balatonman Triatlon Kft. kérelme

megnyitás

4.5 Aliga Hotels Kft. kérelme

megnyitás

4.6

Ajánlatok a Világosi Hírmondó helyi újság 2018 évre vonatkozó nyomdai előállítására

megnyitás

4.7 Ajánlatok közvilágítás aktív elem karbantartására - 2018.

megnyitás

4.8.1 Előterjesztés karácsonyi csomag biztosítás

megnyitás

4.8.2 Előirányzat biztosítás az önkormányzat épületében történő strukturált hálózat kiépítésére

megnyitás

4.10 „Nádfedeles” vendégház hasznosítása

megnyitás

 
  1. Fennálló bérleti szerződés megszüntetése közös megegyezéssel
  2. Együttműködés a Magyar Szörf Szövetség és Balatonvilágos Község Önkormányzata között a „Nádfedeles” vendégház hasznosítása tárgyában, Bérleti szerződés jóváhagyása

 

  Mellékelt

megnyitás

Előterjesztések 2017. december 1-re

 

Meghívó

megnyitás

Előterjesztések 2017. november 20-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. 2017. évi pénzügyi terv III. negyedéves teljesítése

megnyitás

  Mellékelt 1.

megnyitás

  Mellékelt 2.

megnyitás

  Mellékelt 3.

megnyitás

  Mellékelt 4.

megnyitás

  Mellékelt 5.

megnyitás

  Mellékelt 6.

megnyitás

  Mellékelt 7.

megnyitás

  Mellékelt 8.

megnyitás

2. 2018. évi költségvetési koncepció

megnyitás

3. 2018. évi fejlesztések

megnyitás

4. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkaterv javaslat előterjesztése

megnyitás

6.1 Véleményezés az Általános Iskola felvételi körzethatár kijelöléssel összefüggésben

megnyitás

6.4 Veres Lászlóné kérelme

megnyitás

6.3 Tóth Krisztina kérelme

megnyitás

6.5 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda alapdokumentumainak jóváhagyása

megnyitás

  Mellékelt 1.

megnyitás

  Mellékelt 2.

megnyitás

  Mellékelt 3.

megnyitás

  Mellékelt 4.

megnyitás

6.6 Nagy Tamás kérelme

megnyitás

7. Jutalom megállapítása Polgármester úr részére

megnyitás

8. Előirányzat biztosítása

megnyitás

Előterjesztések 2017. november 6-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Németh Eleonóra helyiségbérletre vonatkozó kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2017. október 12-re

 

Meghívó

megnyitás

1.1 Előirányzat biztosítása GEVSZ intézmény részére gázvezeték szerelés munkálataira

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

1.2

Előirányzat biztosítása GEVSZ intézmény részére rendezvényekkel kapcsolatos feladatokhoz, Megbízási szerződés

megnyitás

1.3 Tar Dezső és dr. Lengyelfi Zsuzsa kérelme Iskola utca 7. szám előtti közterületrész térkövezése tárgyában

megnyitás

1.4 Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság felkérése ajánlatkérések lebonyolítására, elbírálására

megnyitás

Előterjesztések 2017. szeptember 18-ra

 

Meghívó

megnyitás

  Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás

megnyitás

1. 2017. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése

megnyitás

2. Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentéséről szóló beszámolója

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

3.1 Előirányzat biztosítása Gímes templom felújítás támogatása

megnyitás

3.2 Előirányzat biztosítása GEVSZ Sárkányhajó jótékonysági verseny támogatása

megnyitás

3.3

Simon Ferenc kérelme

megnyitás

3.4 dr. Nagy Miklós beadványa

megnyitás

3.5 Előirányzat átcsoportosítás

megnyitás

3.6 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához csatlakozás

megnyitás

3.7 Vállalkozási szerződés jóváhagyása Településképi arculati kézikönyv és településképi szabályozási eszközök elkészítése tárgyában.

megnyitás

Előterjesztések 2017. augusztus 14-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Pályázat szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére

megnyitás

2. GEVSZ gazdasági vezető munkakör betöltésére vonatkozó döntés módosítása

megnyitás

3. Lakatos Mária kérelme

megnyitás

4.

Együttműködés a Magyar Szörf Szövetség és Balatonvilágos Község Önkormányzata között a „Nádfedeles” vendégház hasznosítása tárgyában

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

5. Előirányzat biztosítás GEVSZ

megnyitás

6.

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosítása, rendelet alkotás.

megnyitás

Előterjesztések 2017. július 17-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatonvilágos Szivárvány Óvoda 2016/2017-es nevelési évről szóló értékelése

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

2.1 Előirányzatok biztosítása, átcsoportosítása

megnyitás

2.2 A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

3.1 KID Rock and Roll Sportegyesület kérelme

megnyitás

3.2

Háziorvosi alapellátás feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítás

megnyitás

3.3 Gavallér Attila kérelme

megnyitás

3.4 Márió Cargo Bt. ajánlata

megnyitás

3.5 Szalkai-Bacsó Sándorné kérelme

megnyitás

3.6 Tóth Krisztina kérelme

megnyitás

3.7 Előirányzat átcsoportosítás

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

3.8 A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltségének létszámbővítése

megnyitás

Előterjesztések 2017. június 26-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

megnyitás

2.

Greennovate Kft. vállalkozási szerződés jóváhagyás Balatonvilágos, Dobó István utca 51-139. útszakaszon megvalósítandó közvilágítás korszerűsítésre (lámpatestek cseréjére LED lámpákra)

megnyitás

3. Magyar és Társa 2000 Kft. ajánlata a Községháza épületének amperbővítésére

megnyitás

4. Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás 2015-2017. évi működési hozzájárulás

megnyitás

5. GEVSZ előirányzat biztosítás fűnyíró beszerzés költségére

megnyitás

6.1 Tervezési szerződés módosítása

megnyitás

6.2 Balatonvilágos Község Önkormányzat Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálatára, módosítására irányuló eljárás megindítása

megnyitás

  HESZ 1-6

megnyitás

  HESZ 7-10

megnyitás

  Térképek

megnyitás

Előterjesztések 2017. június 12-re

 

Meghívó

megnyitás

1.

Somogy Megyei Katasztrófa védelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolói

megnyitás

  Melléklet Katasztrófavédelem

megnyitás

  Melléklet Tüzoltóság

megnyitás

2.

Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi könyvtári szolgáltatásairól

megnyitás

3. Fehér-partok Turisztikai Egyesület 2016. évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolója

megnyitás

  Mellékelt

megnyitás

4. Balatonvilágosi Népdalkör 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója

megnyitás

6. Bérlakás igények elbírálása, lakásbérleti jogviszony hosszabbítás iránti kérelmek

megnyitás

7. Szezonális terület- és helyiségbérletek – Járányi-Nagy András kérelme

megnyitás

8.

Az önkormányzati tulajdonú, súlykorlátozással érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló 6/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása, rendelet alkotás.

megnyitás

9.1 Multibaal Trade Kft. kérelme

megnyitás

9.2.1

Berkes Ferenc egyéni vállalkozó ajánlata a Magyar utca vízvezetékcső-hálózat építése, átadás-átvételi eljárás bonyolítása tárgyában

megnyitás

9.2.2 Csavajda Balázs ajánlata Balatonvilágos, Magyar utca vízvezeték-hálózat építés műszaki ellenőri feladatai ellátására

megnyitás

9.3

Farkas Lászlóné kérelme

megnyitás

9.4 Tóth Zoltán kérelme

megnyitás

9.5 „Mozdulj, Balaton!”sportprogram-sorozatban való részvétel

megnyitás

9.7 Előirányzat átcsoportosítás

megnyitás

9.8 Előirányzat biztosítás GEVSZ

megnyitás

9.9.1 Menyhei Sándor Aligai út 37. sz. alatti helyiség iránti kérelme

megnyitás

9.9.2 Menyhei Sándor kérelme

megnyitás

9.10 Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány Alapító Okiratának felülvizsgálata

megnyitás

9.11 SZIP antennatelepítés szerződés-tervezeteinek jóváhagyása

megnyitás

Előterjesztések 2017. május 25-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Siófoki Járási Hivatal beszámolója 2016. évől

megnyitás

2. Siófoki KOH 2016. évi beszámolója

megnyitás

Előterjesztések 2017. május 22-re

 

Meghívó

megnyitás

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos döntések meghozatala

megnyitás

Előterjesztések 2017. május 8-ra

 

Meghívó

megnyitás

1.1 A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítás

megnyitás

  Rendelet

megnyitás

  Rendelet melléklet

megnyitás

1.2 A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása/rendeletalkotás

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

1.3.1 Előirányzatok biztosítása, átcsoportosítása

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

1.3.2

A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítás

megnyitás

  Rendelet

megnyitás

  Rendelet melléklet

megnyitás

2. A 2016. éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

megnyitás

3. Siófok Város Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központja beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 2016. évre vonatkozó ellátásáról

megnyitás

4. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 2016. évre vonatkozó ellátásáról

megnyitás

5. Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról

megnyitás

6.1 Ajánlatok Balatonvilágos, 295/1 hrsz-ú ingatlan előtti partvédelem felújítás és homokfövenyes partrendezés létesítés terveinek elkészítésére, az engedélyeztetés bonyolítására

megnyitás

6.2

Balatonvilágos településen lévő villamos energia hálózat digitális adatállományának biztosítása

megnyitás

6.3 Dr. Kaliné Kraupa Márta kérelme

megnyitás

6.4 Kultúrház szigetelés

megnyitás

6.5 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Intézményvezetőjének kérelme

megnyitás

6.6 Techno-Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező Szolgáltató Kft. ajánlata

megnyitás

6.7 Előirányzat biztosítás emlékművek megvilágítását biztosító lámpatestek cseréjére

megnyitás

6.8 Ajánlatok Balatonvilágos, Dobó István utca 51-139. útszakaszon megvalósítandó közvilágítás korszerűsítésre (lámpatestek cseréjére LED lámpákra)

megnyitás

Előterjesztések 2017. május 2-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Pályázat Balatonvilágos belterületi útjainak útburkolat felújítási munkái költsége támogatására

megnyitás

2. Határozati javaslat anyakönyvvezető plusz egy fő

megnyitás

Előterjesztések 2017. április 10-re

 

Meghívó

megnyitás

1. A Siófoki Rendőrkapitányság tájékoztatója Balatonvilágos község közrendjéről, közbiztonságáról

megnyitás

2. Balatonvilágos Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló

megnyitás

3 Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója a 2016. évi tevékenységéről

megnyitás

  Beszámoló GEVSZ

megnyitás

  Beszámoló Közétkeztetési intézményegység

megnyitás

  Beszámoló Tanyagondnoki szolgálat

megnyitás

  Beszámoló Telüz

megnyitás

  Beszámoló Védőnő

megnyitás

4. Balatonvilágos Nők Egyesülete 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló

megnyitás

5. Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete 2016 évi tevékenységéről szóló beszámolója

megnyitás

6. Mozdulj Világos Sport Egyesület 2016 évi tevékenységéről szóló beszámolója

megnyitás

7.1 Csaba & Csaba Kft. ajánlata

megnyitás

7.2 Szatmáriné Kulifai Rita kérelme

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

7.3 Szabó Andrea és Schneidler József kérelme, Barackos utca 18. előtti közterületrész térkövezése

megnyitás

7.4 Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezése

megnyitás

7.5 Tóth Krisztina kérelme

megnyitás

7.6 Live Produkció Partyzoo Jegyiroda kérelme

megnyitás

7.7 Jóidő Kkt. kérelme

megnyitás

7.8

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-, Gazdasági Bizottsága javaslata Balatonvilágosi Nők Egyesülete Szezonzáró rendezvény támogatás ügyében

megnyitás

7.9 Sárváriné Treszka Tünde kérelme

megnyitás

7.10 A Vendégházhoz vezető út útburkolat kiépítésére érkezett ajánlatok

megnyitás

7.11

A Kultúrház szigetelésére érkezett ajánlatok

megnyitás

7.12 Scheff Diána közterület használat iránti kérelme

megnyitás

7.13 Alexy és Társa Bt. tervezési szerződés – partvédelem felújítás és homokfövenyes partrendezés létesítés terveinek elkészítésére

megnyitás

7.15 Aliga Hotels Kft. kérelme

megnyitás

7.16 Előirányzat biztosítás Mészöly Géza Általános Iskola 7. osztályának kirándulására – Trianon megemlékezés megszervezés, műsor adás

megnyitás

7.17 Pályázat a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére

megnyitás

7.18 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Intézményvezetőjének kérelme

megnyitás

7.20

Wibit vízi-élménypark megbízási szerződés módosítás

megnyitás

7.21

Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírásra kerülő strand fejlesztési pályázat benyújtásának elhatározása

megnyitás

7.22 Mészöly Géza Általános Iskola kérelme

megnyitás

7.23 Világosi Borfesztivál megrendezése

megnyitás

7.24 Magyar utca szennyvízcsatorna kiépítés

megnyitás

7.25 Vállalkozási szerződés jóváhagyása Települési főépítész alkalmazása tárgyában.

megnyitás

7.26 GEVSZ Intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása,
Pályázati kiírás GEVSZ Intézményvezetői munkakör betöltésére,
megbízott intézményvezetőre vonatkozó döntés meghozatala.

megnyitás

7.27

Pályázat kiírása gazdasági vezető munkakör betöltésére

megnyitás

7.28 Előirányzat átcsoportosítás

megnyitás

Előterjesztések 2017. március 27-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírásra kerülő strand fejlesztési pályázat benyújtásának elhatározása

megnyitás

2. Útfelújítás tárgyában érkezett ajánlatok bontása

megnyitás

3. Magyar utca közművesítése – csatorna kivitelezésre érkezett ajánlatok véleményezése

megnyitás

Előterjesztések 2017. március 16-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

megnyitás

2. Balatonvilágos Attila köz határrendezés

megnyitás

3. Határozati javaslat

megnyitás

4. Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete megbízott intézményvezetőjének illetménye meghatározása

megnyitás

5.

Deák László és Deák-Márton Nikolett kérelme

megnyitás

6. Márton László és Márton Lászlóné kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2017. február 27-re

 

Meghívó

megnyitás

1.1 Javaslat az Önkormányzat saját bevételei összegének, és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

megnyitás

1.2 A 2017. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rendeletalkotás

megnyitás

  Melléklet GEVSZ bevételek

megnyitás

  Melléklet GEVSZ kiadások

megnyitás

  Melléklet Önkormányzat bevételek

megnyitás

  Melléklet Önkormányzat kiadások

megnyitás

  Melléklet Rendelet

megnyitás

  Melléklet Rendelet melléklet

megnyitás

  Melléklet Javítások

megnyitás

2. 2017. évi programok, rendezvények

megnyitás

3. Balatonvilágos Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terv

megnyitás

4.1

A Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosítás

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

4.2 A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

megnyitás

4.3

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítás, rendeletalkotás

megnyitás

5. Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása

megnyitás

Előterjesztések 2017. február 13-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. 2017 évi költségvetés I fordulós tárgyalása megnyitás
  Melléklet GEVSZ bevételek megnyitás
  Melléklet GEVSZ kiadások megnyitás
  Melléklet Önkormányzat bevételek megnyitás
  Melléklet Önkormányzat kiadások megnyitás
  Melléklet Határozati javaslat megnyitás
  Melléklet Összes tábla megnyitás
  Melléklet Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság javaslata a 2017. évi költségvetés I. fordulójának előkészítése, véleményezése megnyitás
  Melléklet csak változás GEVSZ megnyitás
  Melléklet csak változás Önkormányzat megnyitás
2. Előirányzatok átcsoportosítása megnyitás
3. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (I.30.) számú határozatának módosítása megnyitás
4. GEVSZ gazdasági vezetői feladatok ellátására közalkalmazott kijelölése megnyitás
5. Pályázat kiírás gazdasági vezetői feladatok ellátására megnyitás
6.

Felhatalmazás és hozzájárulás a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 tárgyú” támogatási kérelem benyújtására és a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére

megnyitás

Előterjesztések 2017. január 30-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Tájékoztatás az önkormányzat 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának időarányos megvalósulásáról

megnyitás

3. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítás, rendeletalkotás

megnyitás

4.1 AB Marketing Kft. ajánlata a Világosi Hírmondó helyi újság előállítására

megnyitás

4.2 Menetrendszerinti hajójárat 2017. évi költsége támogatása

megnyitás

4.3 Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére fizetendő tagdíj

megnyitás

4.4 Fókusz Geodézia Kft. ajánlata

megnyitás

4.5 Szalkai-Bacsó Sándorné kérelme

megnyitás

4.6 2017. évi szúnyoggyérítés

megnyitás

4.7 Csobai Lajosné kérelme

megnyitás

4.8 Tópart-Alba Kft. – képviseletében Schwendtner Péter ügyvezető kérelme

megnyitás

4.9 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda nyári zárva tartás

megnyitás

4.10 Stefancsik Alajos és Stefancsik Alajosné kérelme

megnyitás

4.11 Általános Iskola felvételi körzethatár kijelölés véleményezés

megnyitás

4.12

Háziorvosi alapellátás feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítás

megnyitás

4.13 Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének meghatározása

megnyitás

4.16 Balatonvilágos településen lévő gázvezeték digitális adatállományának biztosítása

megnyitás

4.17 A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

megnyitás

Előterjesztések 2017. január 9-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton történő részvétel

megnyitás

2. Lakatos Mária önkormányzati lakótelekügye, értékesítési szándék bejelentése

megnyitás

 

 

 

Designed by NeMo System