Előterjesztések 2018.

 

Előterjesztések 2018. december 10-re

 

Meghívó

megnyitás

1. A 2019. évi belső ellenőrzési terv előterjesztése

megnyitás

  Melléklet 1.

megnyitás

  Melléklet 2.

megnyitás

2.2 MVM Partner Zrt. ajánlata 2019-2020. évekre vonatkozó villamos energia ellátásra

megnyitás

  Melléklet 1.

megnyitás

  Melléklet 2.

megnyitás

  Melléklet 3.

megnyitás

  Melléklet 4.

megnyitás

  Melléklet 5.

megnyitás

2.3 Ajánlat közvilágítás aktív elem karbantartására - 2019.

megnyitás

2.4 Balatonman Triatlon Kft. kérelme

megnyitás

2.5 Menyhei Sándor kérelme

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

2.6

Tóth Krisztina kérelme

megnyitás

2.7

Bihari Norbert Balatonvilágos 552 hrsz-ú ingatlan területrészének megvásárlására vonatkozó kérelme

megnyitás

2.8 Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme

megnyitás

2.9 Balatonvilágos, Magyar utca ivóvíz- és szennyvíz csatorna hálózat kiépítést követő közmű vagyonátadási szerződés, szolgalmi jog megállapodás jóváhagyás

megnyitás

  Melléklet 1.

megnyitás

  Melléklet 2.

megnyitás

2.10

Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. műszaki ellenőri feladatai ellátására vonatkozó szerződés módosítása

megnyitás

Előterjesztések 2018. november 22-re

 

Meghívó

megnyitás

1. „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban annak eredményeként létrejött vállalkozási szerződés 1.számú módosítása

megnyitás

Előterjesztések 2018. november 19-re

 

Meghívó

megnyitás

1. 2018. évi pénzügyi terv III. negyedéves teljesítése

megnyitás

2. 2019. évi költségvetési koncepció

megnyitás

3. 2019. évi fejlesztések

megnyitás

4. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterv javaslat előterjesztése

megnyitás

5.1 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

5.2 A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosítása, rendelet alkotás.

megnyitás

5.3 Javaslat a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

megnyitás

5.4 Javaslat a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

megnyitás

5.5.1 Előirányzatok biztosítása, átcsoportosítása

megnyitás

5.5.2 A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

6.1 Jutalom megállapítása Polgármester úr részére

megnyitás

6.2 Balatonvilágosi Szivárvány Óvodába Intézményvezető javaslatai energiatakarékos vízadagolók felszerelése és dajka helyettesítése tárgyában

megnyitás

6.3 Pályázat kiírása GEVSZ gazdasági vezető munkakör betöltésére

megnyitás

6.4 Nagy Tamás kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2018. október 15-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatoni Fejlesztési Tanács Településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázat benyújtására. Balatonvilágos Zrínyi u 137. sz. 295/1 hrsz. Szabadidőközpont terület part védőműépítés és homokfövenyes öböl kialakítás II. ütem

megnyitás

2. Balatonvilágos, Zrínyi út 295/1 hrsz-ú ingatlanról nyomásszabályozó állomás 295/16 hrsz-ú ingatlanra történő áthelyezése és az üzemen kívül került mérőállomás megszüntetése

megnyitás

  Vállalkozói szerződés

megnyitás

3. Exteriör Bt. ajánlata a Balatonvilágos Község településszerkezeti tervéhez és helyi építési szabályzatához készülő Környezeti Vizsgálat és Értékelés tárgyában

megnyitás

4. Vállalkozási szerződés jóváhagyása Települési főépítész alkalmazása tárgyában

megnyitás

5.

Balatonvilágos, Mathiász lakótelep 083/6 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása folytán érintett Balatonvilágos, Erdősor utca 082 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan kártalanítás ügye

megnyitás

Előterjesztések 2018. szeptember 10-re

 

Meghívó

megnyitás

1. 2018. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése

megnyitás

  Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság javaslata a 2018. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

megnyitás

  Rendelet

megnyitás

  GEVSZ bevételek

megnyitás

  GEVSZ kiadások

megnyitás

  Önkormányzat bevételek

megnyitás

  Önkormányzat kiadások

megnyitás

3. Balatonvilágos Szivárvány Óvoda 2017/2018-as nevelési évről szóló értékelése

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

4.1 Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.09.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

4.2

A parkolásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

megnyitás

4.3 A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet Téli rezsicsökkentés tárgyú módosítása, rendelet alkotás.

megnyitás

4.4 A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítás, rendeletalkotás

megnyitás

5.1 Balatonvilágosi Népdalkör részére bérbe adott helyiség visszamondása

megnyitás

5.2 Tüdő Ferenc kérelme Balatonvilágos 303/22 hrsz-ú ingatlan előtti közterületrész térburkolat kiépítése tárgyában

megnyitás

5.3 Nagy Lajosné tanulmányi támogatása

megnyitás

5.4 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda előirányzat átcsoportosítás

megnyitás

5.5 Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés

megnyitás

5.6 Pályázat kiírása GEVSZ gazdasági vezető munkakör betöltésére

megnyitás

5.7 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati  fordulójához csatlakozás

megnyitás

5.8 Előirányzat biztosítása

megnyitás

5.9 Juhász Bianka Aligai út 1. sz. alatti helyiség iránti kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2018. augusztus 27-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatonvilágos Község Önkormányzat Településrendezési Eszközeinek módosítására irányuló eljárás; balatonvilágosi 542/2 hrsz övezete – véleményezési szakasz lezárása

megnyitás

  Melléklet 1.

megnyitás

  Melléklet 2.

megnyitás

  Melléklet 3.1

megnyitás

  Melléklet 3.2

megnyitás

2. Pályázat szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére

megnyitás

3. Márió Cargo Bt. ajánlata gyermekszállításra

megnyitás

4. Szalkai-Bacsó Sándorné kérelme

megnyitás

5. Aliga Hotels Kft területhasználat iránti kérelme parkolás céljára

megnyitás

6. Kelet-Balatoni Borrend támogatási megállapodás jóváhagyása

megnyitás

Előterjesztések 2018. július 19-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Aliga Hotels Kft területhasználat iránti kérelme parkolás céljára

megnyitás

2. Magyar Turisztikai Ügynökség engedély iránti kérelme Balatoni Panorámakeret felállításához

megnyitás

Előterjesztések 2018. június 18-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Somogy Megyei Katasztrófa védelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

2.

Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi könyvtári szolgáltatásairól

megnyitás

3. Balatonvilágosi Népdalkör 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója

megnyitás

6.1 Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének mértékéről, a lakbértámogatás feltételeiről és mértékéről szóló 14/2005.(VII.06.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

6.3 Mózesné Győri Szidónia kérelme

megnyitás

7.1 Kriszt Ákos egyéni vállalkozó kérelme

megnyitás

7.2 Tóth Krisztina kérelme

megnyitás

7.3 Multibaal Trade Kft. kérelme

megnyitás

7.4 Pfeiffer Ferenc egyéni vállalkozó kérelme

megnyitás

8. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítás, rendeletalkotás

megnyitás

9.1 Előirányzatok biztosítása, átcsoportosítása megnyitás
9.2 A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása megnyitás
  Melléklet megnyitás
10.1 Amatőr Siklórepülők Egyesülete kérelme

megnyitás

10.2 Közvilágítás aktív elem 2018. évi karbantartására vonatkozó szerződés módosítás

megnyitás

10.3 Magyar és Társa 2000 Kft. árajánlata 1 Fázisú mérőhely kialakítás (Zrínyi út – Vendégház) tárgyában

megnyitás

10.4

Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete Közétkeztetési részegységénél a NÉBIH ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolása – Intézkedési Terv jóváhagyása

megnyitás

  Melléklet 1.

megnyitás

  Melléklet 2.

megnyitás

  Melléklet 3.1

megnyitás

  Melléklet 3.2

megnyitás

  Melléklet 4.

megnyitás

  Melléklet 5.

megnyitás

10.5 Palotai Péter, Palotai-Magyar Erika kérelme Balatonvilágos 303/5 hrsz-ú ingatlan előtti közterületrész térburkolat kiépítése tárgyában

megnyitás

10.6

Somogyi Zsolt kérelme Balatonvilágos 303/6 hrsz-ú ingatlan előtti közterületrész térburkolat kiépítése tárgyában

megnyitás

10.7 Oláh Andrásné kérelme Balatonvilágos 1902 hrsz-ú ingatlan Vörösmarty utca 21/A. szám alatti ingatlanrésze előtti közterületrész műanyag elemekkel történő kiépítése tárgyában

megnyitás

10.8 Mozdulj Világos Sport Egyesület kérelme

megnyitás

10.9 Balatonvilágos Zrínyi út 123 szám alatti 1345 hrsz-ú ingatlan vizesedésének ügye

megnyitás

10.10 Balatonvilágos, Attila köz kialakult állapot tulajdonviszony rendezése

megnyitás

10.11 Fetter György kérelme –Spirit of Balaton 2018

megnyitás

10.12 Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány Alapító Okirat módosítása

megnyitás

10.13

Közterület elnevezése, QCM Consulting Kft. javaslata külterületi utca elnevezése tárgyában

megnyitás

10.14 Előirányzat biztosítása

megnyitás

Előterjesztések 2018. május 31-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítása

megnyitás

  Mellékelt

megnyitás

2. Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda alapdokumentumainak jóváhagyása

megnyitás

  Óvoda Házirend

megnyitás

  Óvoda Pedagógiai Program

megnyitás

  Óvoda SZMSZ

megnyitás

3. TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

megnyitás

  Melléklet 1.

megnyitás

  Melléklet 2.

megnyitás

  Melléklet 3.

megnyitás

4. Szennyvízhálózat építéssel érintett Balatonvilágos, 060 és 089 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó szennyvíz-vezetési szolgalmi jogi megállapodás

megnyitás

5.

Balatonvilágos, Napsugár utca 22-23. szám alatti 1042/5, 1042/9 hrsz-ú ingatlanok vízközmű hálózat fejlesztésével érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanokra (Balatonvilágos, Napsugár utca 1049/1 és 1042/8 hrsz) vonatkozó ivóvíz-vezetési szolgalmi jogi megállapodás

megnyitás

6. Balatonvilágos, Napsugár utca 22-23. szám alatti 1042/5, 1042/9 hrsz-ú ingatlanok villamos energia ellátása folytán érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok (Balatonvilágos, Napsugár utca 1049/1 és 1042/8 hrsz) kártalanítás ügye

megnyitás

7. Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft. kérelme Bringakör Balatonvilágosi szakasz tárgyában

megnyitás

Előterjesztések 2018. május 31-re (Közös Testületi Ülés)

 

Meghívó

megnyitás

1. Siófoki Járási Hivatal beszámolója 2017. évől

megnyitás

2. Siófoki KOH 2017. évi beszámolója

megnyitás

Előterjesztések 2018. május 7-re

 

Meghívó

megnyitás

1. A 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló anyagának véleményezése

megnyitás

  GEVSZ bevételek

megnyitás

  GEVSZ kiadások

megnyitás

  Önkormányzat bevételek

megnyitás

  Önkormányzat kiadások

megnyitás

  Pénzügyi beszámoló

megnyitás

  Rendelet

megnyitás

  Rendelet melléklet

megnyitás

2. A 2017. éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

megnyitás

3.

Siófok Város Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 2017. évre vonatkozó ellátásáról

megnyitás

4. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 2017. évre vonatkozó ellátásáról

megnyitás

5. Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról

megnyitás

6.1 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítása, rendelet alkotás

megnyitás

6.2 A Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosítás

megnyitás

7.1 Háziorvosi alapellátás feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítás

megnyitás

7.2 Vuelta Sportegyesület kérelme

megnyitás

7.4 Balaton Classic Veteránautós túra területhasználat

megnyitás

7.5 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda átszervezése, egységes óvoda-bölcsőde intézményforma megszüntetése, óvoda intézmény továbbműködtetése

megnyitás

7.6 Árajánlatok Balatonvilágos útjainak útburkolat kiépítésére, felújítására

megnyitás

7.8 Településrendezési Eszközök 542/2 hrsz területét érintő módosítására irányuló eljárás: Településrendezési és Tervezési szerződések jóváhagyása

megnyitás

Előterjesztések 2018. április 16-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. A Siófoki Rendőrkapitányság beszámolója Balatonvilágos község közrendjéről, közbiztonságáról

megnyitás

2. Balatonvilágos Polgárőrség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

megnyitás

3. Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója a 2017. évi tevékenységéről

megnyitás

  Beszámoló GEVSZ

megnyitás

  Beszámoló Közétkeztetési Intézményegység

megnyitás

  Beszámoló Településüzemeltetés

megnyitás

  Beszámoló Védőnői Szolgálat

megnyitás

  Beszámoló Tanyagondnoki Szolgálat

megnyitás

4. Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló

megnyitás

6. Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete 2017 évi tevékenységéről szóló beszámolója

megnyitás

7. Mozdulj Világos Sport Egyesület 2017 évi tevékenységéről szóló beszámolója

megnyitás

8. A települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló rendelet alkotás

megnyitás

9.1 László Tünde és Tokovics Dávid kérelme

megnyitás

9.2 Jóföldy Attila kérelme

megnyitás

9.3 Pályázat a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

9.4 Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

megnyitás

9.5 Menyhei Sándor kérelmei

megnyitás

9.6 Előirányzat biztosítás GEVSZ

megnyitás

9.7 Szatmáriné Kulifai Rita kérelme

megnyitás

9.8 KID Rock and Roll Sportegyesület kérelme

megnyitás

9.9 Balatonvilágos Zrínyi út 295/1 hrsz. Sport és Szabadidőközpont partvédőmű felújítás kiviteli munkálatai elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyás

megnyitás

9.10 Balatonvilágos Község Önkormányzat Településrendezési Eszközeinek módosítására irányuló eljárás megindítása; balatonvilágosi 542/2 hrsz övezete

megnyitás

9.11 Pályázat Balatonvilágos belterületi útjainak útburkolat felújítási munkái költsége támogatására

megnyitás

Előterjesztések 2018. február 26-ra

 

Meghívó

megnyitás

1.1.1 Előirányzatok biztosítása, átcsoportosítása

megnyitás

1.1.2 A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítás

megnyitás

  Rendelet

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

1.2

Javaslat az Önkormányzat saját bevételei összegének, és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

megnyitás

1.3 A 2018. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rendeletalkotás

megnyitás

  Rendelet

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

2. 2018. évi programok, rendezvények

megnyitás

3. Balatonvilágos Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

megnyitás

4. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosítása, rendelet alkotás.

megnyitás

6.1 Frida Family Kft. kérelme

megnyitás

6.2 Timár Zsolt kérelme

megnyitás

6.3 Nagy Tibor kérelme

megnyitás

6.4 Balatonvilágos, Zrínyi út 28-30. szám alatti strand területrészének használatára vonatkozó igények

megnyitás

6.5 Aliga Hotels Kft. kérelme

megnyitás

6.6 Dudás Béla kérelme Bercsényi utca 21. szám előtti közterületrész térburkolat kiépítése tárgyában

megnyitás

Előterjesztések 2018. február 21-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton történő részvétel

megnyitás

2. Általános Iskola 2018/2019. tanévre vonatkozó felvételi körzethatár kijelölés véleményezés

megnyitás

3. A Balatonvilágosi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

megnyitás

4. Menyhei Sándor kérelme

megnyitás

5. Balogh István ajánlata

megnyitás

Előterjesztések 2018. január 29-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló

megnyitás

2. Tájékoztatás az önkormányzat 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának időarányos megvalósulásáról

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

3. 2018. évi költségvetés I fordulós tárgyalása

megnyitás

  Melléklet GEVSZ bevételek

megnyitás

  Melléklet GEVSZ kiadások

megnyitás

  Melléklet Önkormányzat bevételek

megnyitás

  Melléklet Önkormányzat kiadások

megnyitás

4. Viszt Attila képviselő javaslata szociális bizottság létrehozására

megnyitás

5. Javaslat a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról és a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

megnyitás

6.1 A képviselő-testület 2018. évi munkatervének módosítása

megnyitás

6.2 Jóidő Kkt. kérelme

megnyitás

6.3 BSI Sport Kft. kérelme

megnyitás

6.4 Döntés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciumának Konzorciumi Tagi Tanácsában a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség képviseletéről

megnyitás

6.5 Bogáncs Jánosné kérelme

megnyitás

6.6 Pályázat kiírása GEVSZ gazdasági vezető munkakör betöltésére

megnyitás

6.7

2018. évi szúnyoggyérítés

megnyitás

6.8

1. Balatontonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására irányuló szándékának megerősítése

2. Önkormányzat javára biztosított elővásárlási jog bejegyzésének kezdeményezése

megnyitás

Előterjesztések 2018. január 15-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson munkáira a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kezdeményezése, a teljes körű lebonyolításra érkezett ajánlatok közül a bonyolító kiválasztása

megnyitás

  Mellékelt 1.

megnyitás

  Mellékelt 2.

megnyitás

  Mellékelt 3.

megnyitás

2. Balatonman Triatlon Kft. kérelme

megnyitás

3. Előirányzat biztosítása

megnyitás

  Mellékelt 1.

megnyitás

  Mellékelt 2.

megnyitás

4. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton történő részvétel – részleges pályázati forrás-lehetőség igénybevételére vonatkozó döntés meghozatala

megnyitás

  Mellékelt 1.

megnyitás

  Mellékelt 2.

megnyitás

 

 

 

Designed by NeMo System