Aktuális Információk

 

 

 
 
 

 

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

titkársági ügyintézői

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

 

A közszolgálati tisztviselők előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. Rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 27. feladatkör II. besorolási osztály

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Képviselő-testület és bizottsági munka előkészítése, jegyzőkönyvvezetés, közreműködés a képviselő-testületi és bizottsági döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokban, kapcsolódó levelezések előkészítése, polgármester hatáskörébe tartozó feladatok előkészítése, kapcsolódó nyilvántartások naprakész vezetése, vagyonkataszter vezetése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

§  Magyar állampolgárság,

§  Cselekvőképesség,

§  Büntetlen előélet,

§  Középiskola/gimnázium,

§  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

  • Középiskolai végzettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§  Közigazgatási szervnél hasonló területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

§  A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,

§  Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

§  Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,

§  Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személy a teljes pályázati anyagba betekinthessen.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kuti Henriett Margit jegyzői referens nyújt, a 88/480-845-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SFK/5571-11/2018., valamint a munkakör megnevezését: TITKÁRSÁGI ügyintéző.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 11.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.siofok.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 13.

 

 

 

Balatonvilágos Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2019. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Balatonvilágos Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2018. november 13.

 

 
 
 

 

TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon

 

Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson

 

 
 
 

2018. évi hulladékszállítási rend
Balatonvilágos
lakóingatlan

 

 

MEGNYITÁS>>>

 

 

 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal

 

Baromfitartók tájékoztatása


Sertéstartók tájékoztatása

 

 
 

 

MILLECENTENÁRIUMI EMLÉKPARK LÉTESÍTÉSE, VALAMINT AZ AVATÓ ÜNNEPSÉG BALATONVILÁGOSON 1996.

 

 

Dokumentum megnyitása >>>

 

 

 

Tisztelt Nyaralótulajdonosok!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Szelektív hulladékgyűjtő zsákokat

a Tourinform Irodában

lehet átvenni.

 

Infó: +36 88 446 034

8171 Balatonvilágos, Aligai u. 1.

 

 

 

EGÉSZSÉG KALAUZ BALATONVILÁGOSON

 

 

 

BALATONVILÁGOS EGY PERCBEN

 

 

 

 

MEGNYITÁS>>>

 

 

 

 

 

 

Szent Korona Avatás 2000.

 

 

 

 

Falugazdász

 

Fogadónap: Balatonvilágos Polgármesteri Hivatal

Szerda: 8:30-10 óráig

Kersákné Kovács Mária  tel: 06-30/387-8203

(munkaidőben hívható)

 

Kérem, ha lehetősége van, időpontot egyeztessen, mert változó időben a következő településeken tartózkodom: Siófok, Balatonszabadi, Siójut, Ádánd, Ságvár, Nyim, Som, Nagyberény, Bábonymegyer, Tab, Siófok-Balatonkiliti

 

 
http://balatonvilagos.hu/aktualis/byc.jpg
 

 

Településüzemeltetési

intézmény szolgáltatásai

 

Szolgáltatásokat a szabad kapacítás terhére végzünk.

 

Fűkaszálás: 2520 Ft./óra

Konténeres hulladékszállítás: 30.000 Ft/konténer

Gallyszállítás (VTZ traktorral): 6.050 Ft/forduló

Gallyszállítás (FS traktorra)l: 5.260 Ft./forduló

Bobcatminirakodó: 7.500 Ft/óra

 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

 

 

 

Tájékoztatás

A zöldhulladék lerakó használati rendjének változásáról

 

 

A zöldhulladék lerakó nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat: 9:00-17:00

                                                      vasárnap, hétfő: zárva

 

  • A zöldhulladék lerakóba csak zöld hulladékot szabad beszállítani.

  • A szolgáltatást (lerakást) csak a helybeli ingatlantulajdonosok vehetik igénybe (ennek igazolása mindenkinek saját érdeke).

  • A lerakási díj az utánfutóval vagy hasonló méretű kisteherautóval, -maximum 1,5 m3 űrtartalomig -  beszállított nyesedék, lomb, fű elhelyezésére vonatkozik.

  • A szolgáltatásért fizetendő összeg: 1,000.- Ft azaz, Egyezer Ft köbméterenként.

  • A szolgáltatás teljesítésének igazolása szállítólevélen történik, melyre a fordulók száma, valamint a számított m3 mennyisége feltüntetésre kerül. A szállítólevelet, mind a szolgáltatást igénybe vevő, mind a Településüzemeltetési Intézmény dolgozója aláírásával igazolja. A szállítólevélen fel kell tüntetni a szolgáltatást igénybevevő adatait is.

  • Fizetés módja: számla ellenében az igénybevételt követő munkanapon, illetve a legközelebbi pénztári munkanapon a Balatonvilágosi Polgármesteri Hivatal pénztárában készpénzben

 

 
 

Designed by NeMo System