Előterjesztések 2014.

 

Előterjesztések 2014. december 19-re

 

Meghívó

megnyitás

1. A SIÓKOM Nkft. és az NHSZ Zöldfok Zrt. között kötendő Konzorciumi Megállapodás jóváhagyása, valamint az ez alapján megkötendő 2015. évi közszolgáltatási szerződés elfogadása megnyitás
  Konzorciumi megállapodás megnyitás
  Konzorciumi megállapodás melléklet megnyitás
  Közszolgálati megállapodás megnyitás
  Közszolgálati megállapodás melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás

Előterjesztések 2014. december 8-ra

 

Meghívó

megnyitás

  Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás

megnyitás

1 A 2015-2018. évekre vonatkozó Belső ellenőrzési stratégiai terv és a 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

megnyitás

3.1 A szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló önkormányzati rendelet alkotás

megnyitás

3.2 A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről, és a fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet alkotás

megnyitás

3.3 A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítás, rendelet alkotás.

megnyitás

4 Alpolgármester választás, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása

megnyitás

5.1 Aliga Hotels Kft. kérelme

megnyitás

5.2 STRABAG Vasútépítő Kft. kérelme

megnyitás

5.3 Balatonvilágosi Népdalkör támogatás iránti kérelme

megnyitás

5.4 Balatonvilágosi Polgárőrség támogatás iránti kérelme

megnyitás

5.5 Mozdulj Világos Sport Egyesület támogatás iránti kérelme

megnyitás

5.6 Személygépkocsi beszerzésére vonatkozó 319/2014.(XI.17.) számú határozat kiegészítése

megnyitás

5.7 Előirányzat biztosítás néhai László János volt önkormányzati dolgozó temetési költsége részbeni átvállalására

megnyitás

5.8 Szabó Attila kérelme

megnyitás

5.9 Előirányzat biztosítás karácsonyi csomagra

megnyitás

5.10 Balatonvilágos 02/12 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonás

megnyitás

Előterjesztések 2014. november 17-re

 

Meghívó

megnyitás

1 2014 évi 09 30 költségvetési rendelet módosítás

megnyitás

  2014 09 30 évi költségvetés módosítás rendelet mellékletei megnyitás
  Előterjesztés Szöveges beszámoló 2014 III negyedév megnyitás
  TARTALÉK 2014 09 30 megnyitás
2 2015. évi költségvetési koncepció – 2015. évi fejlesztések

megnyitás

4 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve meghatározása megnyitás
5.1 A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet alkotás megnyitás
5.2 A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló önkormányzati rendelet alkotás megnyitás
5.3 A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alkotás megnyitás
5.4 A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet alkotás megnyitás
6 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságainak létrehozása megnyitás
8.1 A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tisztségviselőinek megválasztása megnyitás
8.2 Vízkárelhárítási terv készítésére érkezett ajánlat megnyitás
8.3 Menetrendszerinti hajójárat költsége támogatása megnyitás
8.4 Balatonman Triatlon Kft. kérelme megnyitás
8.5 P.G. Aktív Kft. kérelme megnyitás
8.6 Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme megnyitás
8.7 Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. ajánlata megnyitás
8.8 Mészöly Géza Általános Iskola kérelme megnyitás

Előterjesztések 2014. október 20-ra

 

Meghívó

megnyitás

8 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. IV. negyedévi munkaterve meghatározása

megnyitás

9 Club Aliga állami tulajdonú, vagyonkezelt területének ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kezdeményezése

megnyitás

  Megosztási vázrajz

megnyitás

  Önkormanyzati tajekoztato állami tul. ing. önkormányzatok részére történő ingyenes átruházás

megnyitás

10 Rudniczai-Elek Tünde kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2014. október 2-re

 

Meghívó

megnyitás

1 Pályázat szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére

megnyitás

2 Előirányzat biztosítás Pannon Lapok

megnyitás

3 Háziorvosi feladat-ellátásra vonatkozó szerződés felülvizsgálata

megnyitás

4 Pap Zoltánné tanulmányi támogatás

megnyitás

Előterjesztések 2014. szeptember 22-re

 

Meghívó

megnyitás

1

A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának tájékoztatója a 2013. január 1-től végzett tevékenységéről

megnyitás

2 Balatonvilágos Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítás, A költségvetés 2014. év I. féléves teljesítésének értékelése

megnyitás

  2014 I félév rendelet

megnyitás

  2014 I félévi teljesites

megnyitás

  2014 I félév tartalék

megnyitás

3.1

A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendeletalkotás, A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2011.(IV.05.) önkormányzati rendelet módosítás

megnyitás

3.2 A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 13/2002.(X. 15.) önkormányzati rendelet módosítás

megnyitás

3.3 A településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletalkotás

megnyitás

4.1 A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, átdolgozott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadása

megnyitás

  DBRHÖT társulási megállapodás

megnyitás

  RMT Dél-Balaton felülvizsgált

megnyitás

4.2 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához csatlakozás

megnyitás

4.3 Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda nyitva tartásának módosítása

megnyitás

4.4 Menetrendszerinti hajójárat költsége támogatása

megnyitás

4.5 Hozzájárulás Területi Szociális Szolgáltató Intézmény létszámbővítéséhez

megnyitás

4.6 Hozzájárulás nyári táboroztatáshoz

megnyitás

4.7 Magyar és Társa 2000 Kft. ajánlata

megnyitás

4.8 Üzlethelyiség kialakításának költségére pótelőirányzat biztosítás

megnyitás

4.9 Horváth Edit kérelme

megnyitás

4.10 Balatonman Triatlon Kft. kérelme

megnyitás

4.11 Mozdulj Világos Sport Egyesület kérelme

megnyitás

4.12 Kroll Imre kérelme

megnyitás

4.13 Rajkóné Tajti Andrea kérelme

megnyitás

4.14 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részére helyiség használatba adás körzeti megbízotti iroda céljára

megnyitás

Előterjesztések 2014. augusztus 25-re

 

Meghívó

megnyitás

1 Térfigyelő kamerarendszer működtetése

megnyitás

2 Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó megbízási szerződés kötése

megnyitás

3

 

Térfigyelő kamerarendszerre vonatkozóan karbantartási és üzemeltetési szerződés kötése

megnyitás

4 Önkormányzati tulajdonú, kialakítás alatt lévő üzlethelyiség bérbeadása

megnyitás

5 A Balatonvilágosi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

megnyitás

6 Nevelési-, oktatási intézményekbe bejáró gyermekek buszkísérői feladata ellátása

megnyitás

Előterjesztések 2014. július 30-ra

 

Meghívó

megnyitás

1 Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítás

megnyitás

2 ízközmű-rendszer alakításával kapcsolatos képviseleti jogot szabályozó megállapodások jóváhagyása

megnyitás

3 Terület-bérbeadási szerződés és együttműködési megállapodás B my Lake Fesztivál

megnyitás

4

Balatonkenese Város Településrendezési Eszközeinek módosítása

megnyitás

  Mellékletek

megnyitás

5 BSI Sportmarketing Kft. kérelme

megnyitás

6 Menyhei Sándor kérelme

megnyitás

7 Előirányzat biztosítás

megnyitás

8 BAHART részvény átruházás

megnyitás

Előterjesztések 2014. június 23-ra

 

Meghívó

megnyitás

1 Háziorvosi ellátás támogatása

megnyitás

2 Házi segítségnyújtást igénybevevők személyi térítési díjának átvállalása

megnyitás

3 Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezésére vonatkozó kérelmek

megnyitás

4

Gombás István beadványa

megnyitás

5 Fetter György kérelme

megnyitás

6 Eco-Verde Kft. ajánlata

megnyitás

7 Juhász Orsolya kérelme

megnyitás

8 Kovács Éva kérelme

megnyitás

9 BALATON ICE Kft. területhasználati kérelme

megnyitás

10

Nagy Tibor kérelme

megnyitás

11 ADIZORAL Kft. kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2014. június 16-ra

 

Meghívó

megnyitás

2.1 Fehér-partok Turisztikai Egyesület 2013 évi tevékenységéről szóló beszámoló

megnyitás

2.2 Fehér-partok Turisztikai Egyesület melléklet Főkönyv 2013

megnyitás

2.3 Fehér-partok Turisztikai Egyesület melléklet költségvetés 2014 tervezete

megnyitás

2.4 Fehér-partok Turisztikai Egyesület melléklet tagsági díj 2013

megnyitás

2.5 Fehér-partok Turisztikai Egyesület melléklet továbbadott támogatás

megnyitás

2.6 Fehér-partok Turisztikai Egyesület melléklet 2013 szakmai beszámoló

megnyitás

2.7 Fehér-partok Turisztikai Egyesület melléklet 2013 évi költségvetése

megnyitás

3. Civil szervezetek beszámolója

megnyitás

3.1 Népdalkör beszámoló

megnyitás

3.2 MVSE beszámoló

megnyitás

3.3 Beszámoló Nők Egyesülete

megnyitás

3.4 Nyugdíjas Egyesület Beszámoló

megnyitás

4.1 Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda 2013/2014-es nevelési évről szóló értékelése

megnyitás

4.2 Óvoda év értékelés

megnyitás

5. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

megnyitás

6.2 Ajánlat főépítészi tevékenység ellátására

megnyitás

6.3 Háziorvosi ellátás támogatása

megnyitás

6.4 Előirányzat kérés Óvoda

megnyitás

6.5 Védőnői Szolgálat kérelme

megnyitás

6.6 Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete kérelme

megnyitás

6.7 Balatonvilágosi Nők Egyesülete támogatás iránti kérelme

megnyitás

6.8

BALATON ICE Kft. területhasználati kérelme

megnyitás

6.9 Drexler Gáborné kérelme

megnyitás

6.10 Horváth Zoltán kérelme

megnyitás

6.11 Stass Zoltán kérelme

megnyitás

6.12.1 Előirányzat biztosítás a menetrendi hajójárat költsége támogatására

megnyitás

6.12.2 Előirányzat biztosítás 020/5 hrsz vízvételi lehetőség megvalósításához

megnyitás

6.12.3 Előirányzat biztosítás ökörsütés

megnyitás

6.12.4 Előirányzat biztosítás Apáti Dixieland

megnyitás

6.12.5 Előirányzat biztosítás útburkolatok kátyúzására

megnyitás

6.12.6 Előirányzat biztosítás gyalogátkelő, jelző táblák

megnyitás

6.13 Gombás István beadványa

megnyitás

6.14 Kultúrház felújítására érkezett ajánlatok

megnyitás

6.15 Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezésére vonatkozó kérelmek

megnyitás

6.16 Házi segítségnyújtást igénybevevők személyi térítési díjának átvállalása

megnyitás

Előterjesztések 2014. május 27-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Városkörnyéki üdülő orvosi ellátás finanszírozása

megnyitás

2.

Aliga Hotels Kft. kérelme

megnyitás

3. 2014. évben nyugdíjba vonuló pedagógusok munkájának elismerése

megnyitás

Előterjesztések 2014. május 22-re

 

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének, Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének együttes ülése

 
 

Meghívó

megnyitás

1. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2013. évi tevékenységéről

megnyitás

  Beszámoló

megnyitás

Előterjesztések 2014. április 28-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Könyvvizsgálói jelentés

megnyitás

  Könyvvizsgálói jelentés melléklet

megnyitás

1.1. Költségvetési rendelet módosítás

megnyitás

  Költségvetési rendelet módosítás melléklet

megnyitás

1.1 Költségvetési rendelet módosítás december

megnyitás

  Költségvetési rendelet módosítás december melléklet

megnyitás

1.2 Beszámoló 2013 évi költségvetés végrehajtásáról

megnyitás

2. 2013. évi Ellenőrzési jelentés

megnyitás

3. Gazdasági Program megvalósulásáról tájékoztatás

megnyitás

4. A Siófoki Rendőrkapitányság tájékoztatója Balatonvilágos község közrendjéről, közbiztonságáról

megnyitás

5. Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek beszámolója

megnyitás

  Beszámoló GEVSZ

megnyitás

  Beszámoló közétkeztetés

megnyitás

  Beszámoló településüzemeltetés

megnyitás

  Beszámoló védőnői szolgálat

megnyitás

  Beszámoló tanyagondnoki szolgálat

megnyitás

6.1. Kozma Ferencné kérelme

megnyitás

6.2.1 Előirányzat biztosítás

megnyitás

6.2.2 Előirányzat biztosítás

megnyitás

6.3

Központi alapellátási orvosi ügyeleti ellátás biztosításáráról szóló feladat átadás-átvállalási szerződés tervezet jóváhagyás

megnyitás

6.4 Vuelta Sportegyesület kérelme

megnyitás

6.5 SAA Trading Clothes Kft. kérelme

megnyitás

6.6 PG Aktív Kft. kérelme

megnyitás

6.7 Csobai Lajosné kérelme

megnyitás

6.8 DRV Zrt. részvény vásárlás

megnyitás

6.9 Ajánlatok tetőfelújításra

megnyitás

6.10 Felterjesztés a Siófoki Rendőrkapitányág „kiemelt kategóriába történő tipizálása” tárgyában

megnyitás

6.11.1 Térfigyelő kamerarendszer kiépítés

megnyitás

6.11.1.1

Létesítési megállapodás

megnyitás

6.11.1.2 Munkavégzési megállapodás

megnyitás

6.11.1.3 Üzemeltetési megállapodás melléklet

megnyitás

6.11.1.4 Üzemeltetési megállapodás többoldalú

megnyitás

6.11.2 Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozó szállítási szerződés jóváhagyás

megnyitás

6.12

Magyar Telekom Nyrt. Balatonvilágos 020/3 hrsz-ú ingatlan területrészére vonatkozó bérlete

megnyitás

6.13 dr. Nagy Miklós beadványa

megnyitás

6.14 Háziorvosi ellátás támogatása

megnyitás

6.15

VOLT PRODUKCIÓ Kft. terület bérbeadás és együttműködés

B my Lake Fesztivál 2014

megnyitás

6.16 Fonyódi Rendőrkapitányság megkeresése

megnyitás

Előterjesztések 2014. április 17-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Pályázat térfigyelő kamerarendszer kiépítése beruházási költségére

megnyitás

2. Ajánlatok útburkolat felújításra

megnyitás

Előterjesztések 2014. március 17-re

 

Meghívó

megnyitás

1. DRV részvény-átruházási szerződés jóváhagyás

megnyitás

2. Mid Atlantic Films Kft. területhasználati kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2014. február 24-re

 

Meghívó

megnyitás

1.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletalkotás

megnyitás

  2014 évi költségvetés rendelet

megnyitás

  2014 évi költségvetés rendelet mellékletei

megnyitás

  Könyvvizsgálói jelentés

megnyitás

2. 2014 évi programok rendezvények

megnyitás

  2014 évi program tervezet

megnyitás

  2014 Falunap tervezet

megnyitás

3. TSZSZI beszámoló

megnyitás

  TSZSZI 2013 évi nagybeszámoló

megnyitás

4. Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról

megnyitás

5. A Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosítás

megnyitás

  Nyersanyag norma

megnyitás

6. Alapító Okiratok módosítása

megnyitás

  Alapító Okirat egységes szerk GEVSZ

megnyitás

  Alapító Okirat mód GEVSZ

megnyitás

  Alapító Okirat mód Óvoda

megnyitás

  Alapító Okirat Óvoda egységes szerk

megnyitás

7. Balatonvilágosi Települési Értéktár Bizottság létrehozása

megnyitás

8. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Leader Helyi Akciócsoport tagság a 2014-2020-as támogatási időszakban

megnyitás

9. Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös Intézményfenntartó Társulás és a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 2014. évi költségvetése jóváhagyása

megnyitás

  Szoc társulás

megnyitás

  T_s Csajág Küngös Intézményfenntartó Társulás Tanácsa határozat

megnyitás

  TSZSZI társulás költségvetés előterjesztés

megnyitás

10. NéMo System Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. ajánlata

megnyitás

11. Szatmár Apartmanház Szatmáriné Kulifai Rita kérelme

megnyitás

  Kurtaxa Szatmár

megnyitás

12. Balatoni Futár Bt. kérelme

megnyitás

13. Rákóczi Szövetség kérelme

megnyitás

14.

Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Közhasznú szervezet kérelme

megnyitás

15. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezete kérelme

megnyitás

16. BSI Futó Kft. kérelme

megnyitás

17. Stefancsik Alajos és Stefancsik Alajosné kérelme

megnyitás

18. Czvitkovics László kérelme

megnyitás

19. Bognár Krisztina kérelme

megnyitás

20.

Viszt Attila kérelme

megnyitás

21. Oroszi Renáta, Márton László kérelme

megnyitás

22. Deák László, Márton Nikolett kérelme

megnyitás

23. A Balatonvilágosi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

megnyitás

 

Előterjesztések 2014. február 17-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozó szállítási szerződés jóváhagyás

megnyitás

  Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozó szállítási szerződés

megnyitás

 

Előterjesztések 2014. február 11-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Előterjesztés

megnyitás

 

Előterjesztések 2014. január 27-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. munkaközi beszámolójának elfogadása

megnyitás

2.

2014. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása

megnyitás

2.1 GEVSZ bevételek 2014.

megnyitás

2.2 GEVSZ kiadások 2014.

megnyitás

2.3 Önkormányzati bevételek 2014.

megnyitás

2.4 Önkormányzati kiadások 2014.

megnyitás

3.1 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletalkotás és a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződéstervezet jóváhagyása

megnyitás

3.2 A települési szilárd hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletalkotás

megnyitás

3.3 A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletalkotás

megnyitás

4. AB Marketing Kft. ajánlata

megnyitás

5. Fókusz Geodézia Kft. ajánlat

megnyitás

6. Szalkai-Bacsó Sándorné kérelme

megnyitás

7. Jóidő Kft. községi strand üzemeltetésre vonatkozó kérelme

megnyitás

8. Balatonvilágosi Napközis-otthon Óvoda nyári zárva tartása

megnyitás

 

Designed by NeMo System