Előterjesztések 2015.

 

Előterjesztések 2015. december 14-re

 

Meghívó

megnyitás

1. A SIÓKOM Nkft. és az NHSZ Zöldfok Zrt. között kötendő Konzorciumi Megállapodás jóváhagyása, valamint az ez alapján megkötendő 2016. évi közszolgáltatási szerződés elfogadása.

megnyitás

2.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete Alapító Okiratának módosítása, egységes szerkezetű Alapító Okirat jóváhagyása.

megnyitás

Előterjesztések 2015. december 14-re

 

Meghívó

megnyitás

1. A 2016. évi belső ellenőrzési terv előterjesztése

megnyitás

2. Egészségügyi Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

megnyitás

3.1 A lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

megnyitás

3.2

A települési szilárd hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásokról szóló 1/2014.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása, rendeletalkotás

megnyitás

4.1

A SIÓKOM Nkft. és az NHSZ Zöldfok Zrt. között kötendő Konzorciumi Megállapodás jóváhagyása, valamint az ez alapján megkötendő 2016. évi közszolgáltatási szerződés elfogadása, szelektív házhoz menő gyűjtés tárgyában hozott 200/2015. (VI. 15.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

megnyitás

4.2 Központi orvosi ügyeleti ellátás feladat átadási-átvállalási szerződés módosítás

megnyitás

4.3 Balatonkenesei Szociális Társulás Társulási Megállapodás módosítás, Társulási Megállapodás egységes szerkezetében foglaltak jóváhagyása

megnyitás

4.4

Aliga Hotels Kft. kérelme

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

4.5 Balatonman Triatlon Kft. kérelme

megnyitás

4.6 Deák-Márton Nikolett, Deák László kérelme

megnyitás

4.7 40/2004.(XII.30.) TNM rendelet módosítás kezdeményezés

megnyitás

4.8 Balatonvilágos „Aliga I.” és „Aliga II.” területek megosztásának jóváhagyása

megnyitás

  Melléklet 1

megnyitás

  Melléklet 2

megnyitás

 4.9 Menetrendszerinti hajójárat 2016. évi költsége támogatása

megnyitás

 4.10.1 Előirányzat biztosítás karácsonyi csomagra

megnyitás

 4.10.2 Előirányzat biztosítás rendkívüli zöldhulladék szállítás költségére

megnyitás

 4.10.3

Előirányzat biztosítás alkatrész beszerzésre

megnyitás

 4.11 Közvilágítás aktív elem karbantartás 2016.

megnyitás

 4.12 Hozzájárulás kérés behajthatatlan tartozás lekönyveléséhez

megnyitás

 4.13 „Attila köz” telekalakítás jóváhagyás

megnyitás

 4.14

Simon Garden Kft. kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2015. november 16-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. 2015. évi pénzügyi terv III. negyedéves teljesítése megnyitás
  Melléklet megnyitás
2. 2016. évi költségvetési koncepció megnyitás
3. 2016. évi fejlesztések megnyitás
4. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve meghatározása megnyitás
5.1 A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása, rendeletalkotás. megnyitás
5.2 A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása, rendeletalkotás megnyitás
5.3 A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 5/2013.(IV.09.) önkormányzati rendelet módosítás, rendeletalkotás megnyitás
5.4

Az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendeletalkotás

megnyitás
5.5 A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítás, rendeletalkotás megnyitás
6.1 „Bisztró” tetőszigetelés felújítási munkái megnyitás
6.2 Menetrendszerinti hajójárat 2016. évi költsége támogatása megnyitás
6.3 Dr. Nagy Miklósné felelős szerkesztő javaslata megnyitás
6.4 AB Marketing Kft. ajánlata a Világosi Hírmondó helyi újság előállítására megnyitás
6.5 Balatonvilágos Község egészségügyi alapfeladat ellátása 2016. évben megnyitás
6.6 Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslata közterületek elnevezésére vonatkozó felülvizsgálati kötelezettség elmulasztása miatt Felszabadulás út tárgyában megnyitás
6.7 Közvilágítás aktív elem karbantartás 2016 megnyitás
6.8 Frida Family Kft. kérelme megnyitás
6.9.1 Előirányzat biztosítás - intézményi megnyitás
6.9.2 Előirányzat átcsoportosítás megnyitás
6.9.3 Előirányzat biztosítás ügyvédi munkadíjra megnyitás
6.10 Rudniczai Dojo Kyokushin Karate Sport Egyesület támogatás ügye megnyitás
6.11 Ormai Katinka kérelme megnyitás
6.12 Pavuk Péter kérelme megnyitás
6.13 Sas Tamás kérelme megnyitás
6.14 Bognár Gyula kérelme megnyitás
6.15 Tenki István János pedagógus elismerése megnyitás
6.16

Települési főépítész megbízása

megnyitás
6.17 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda átdolgozott dokumentumainak jóváhagyása megnyitás
  Melléklet 1 megnyitás
  Melléklet 2 megnyitás
  Melléklet 3 megnyitás
  Melléklet 4 megnyitás
6.18 Jóidő Kkt. kérelme megnyitás
6.19 Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete Alapító Okirat módosítása megnyitás
6.20 Intézményvezetők jutalmazása megnyitás

Előterjesztések 2015. szeptember 21-re

 

Meghívó

megnyitás

1. 2015. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése megnyitás
1. Melléklet 1 megnyitás
1. Melléklet 2 megnyitás
1. Melléklet 3 megnyitás
2. Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány 2014. évről szóló beszámolója megnyitás
3.1 Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítása megnyitás
3.2 A szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló 20/2014.(XII.08.) önkormányzati rendelet módosítás megnyitás
5.1 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához csatlakozás megnyitás
5.2 Balatonvilágos 702/2 hrsz-ú ingatlan ügye megnyitás
5.3 TM Világos kárigény bejelentése megnyitás
5.5 Pályázat szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére megnyitás
5.6 MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY kérelme megnyitás
5.7 dr. Scheiber Györgyné kérelme megnyitás
5.8 Király Ferencné kérelme megnyitás
5.9 Balatonvilágos, Vörösmarty utca 1101 hrsz-ú közterületen elhelyezett közcélú villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozó megállapodás megnyitás
5.10 Előirányzat biztosítás Hét vezér utcai átemelő tartalék szivattyú javítására megnyitás
5.11 Előirányzat biztosítás Iskola épület nyílászáróinak takarólécezésére megnyitás
5.13 Ajánlatok térfigyelő kamerarendszer karbantartására megnyitás
5.13 Melléklet 1 megnyitás
5.13 Melléklet 2 megnyitás
5.13 Melléklet 3 megnyitás
5.14 DSS HUNGÁRIA BIZTONSÁGTECNIKA Kft. ajánlata térfigyelő rendszerének mikrohullámú összeköttetésére megnyitás
5.14 Melléklet megnyitás
5.15 Balatonvilágos Község egészségügyi alapfeladat ellátása 2016. évben megnyitás
5.15 Melléklet 1 megnyitás
5.15 Melléklet 2 megnyitás
5.15 Melléklet 3 megnyitás
5.16.1 Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete kérelme megnyitás
5.16.2

Balatonvilágosi Népdalkör kérelme

megnyitás
5.17

Valumed Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel kötendő használati szerződés jóváhagyás

megnyitás
5.19 Csima János kérelme megnyitás
5.20

Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslata közterületek elnevezésére vonatkozó felülvizsgálati kötelezettség elmulasztása miatt Felszabadulás út tárgyában

megnyitás

Előterjesztések 2015. augusztus 5-re

 

Meghívó

megnyitás

1.

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 20/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítás, rendelet alkotás.

megnyitás
2. Aliga Hotels Kft. kérelme megnyitás
3. Kozma Ferencné kérelme megnyitás
4. Központi orvosi ügyeleti ellátás feladat átadási-átvállalási szerződés módosítás megnyitás
5. Alpolgármester választás, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása megnyitás
6. Márió Cargo Bt. ajánlata megnyitás
7. Szalkai-Bacsó Sándorné kérelme megnyitás
10. BALATON-AUSZTRIA-ITÁLIA Kft. kérelme megnyitás

Előterjesztések 2015. július 6-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Pályázat a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére megnyitás
2. Valumed Kft. kérelme megnyitás

Előterjesztések 2015. június 15-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Fehér-partok Turisztikai Egyesület 2014 évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolója megnyitás
2. Balatonvilágosi Népdalkör 2014. évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolója megnyitás
3. Balatonvilágosi Nők Egyesülete 2014 évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolója megnyitás
4. Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete 2014. évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolója megnyitás
5. Mozdulj Világos Sport Egyesület 2014 évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolója megnyitás
6. Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési évről szóló értékelése megnyitás
7.2

A közterület használatáról szóló 9/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása, rendelet alkotás.

megnyitás
7.4 A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről, és a fizetendő díj mértékéről szóló 21/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítása, rendelet alkotás megnyitás
8. Alpolgármester választás, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása megnyitás
9.1 Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2014. évet értékelő összefoglaló jelentése megnyitás
9.2 Balatonvilágos Aligai út 37. száma alatti ingatlan használati megosztás ügye megnyitás
9.3 Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi könyvtári szolgáltatásairól megnyitás
9.4 Szatmáriné Kulifai Rita kérelme megnyitás
  Szatmár Apartmanház T.A. megnyitás
9.5 Amatőr Siklórepülők Egyesülete kérelme megnyitás
9.7 Live Produkció Partyzoo Jegyiroda kérelme megnyitás
9.8 Várnagy Péter kérelme megnyitás
9.9.1 Előirányzat biztosítás „Somogy megye településeinek címerei és zászlai” című kiadvány megjelentetéséhez megnyitás
9.9.2 Előirányzat biztosítás kazán beszerzésre megnyitás
9.9.3 Előirányzat módosítás, előirányzat kérés megnyitás
9.10 Előirányzat átcsoportosítás megnyitás
9.11 Képviselői javaslat a Rudniczai Dojo Kyokushin Karate Sport Egyesület részére Balatonvilágos címer használatának engedélyezésére, valamint az egyesület támogatására megnyitás
9.12 dr. Brettschneider Zita és Tüdő Zoltán kérelme megnyitás
9.13 Balatonvilágosi Nők Egyesülete kérelme megnyitás
9.14 Településrendezési szerződés HÉSZ módosításra megnyitás
  Új Településrendezési szerződés megnyitás
9.15 Fetter György kérelme megnyitás

Előterjesztések 2015. június 8-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása tárgyában megnyitás

Előterjesztések 2015. május 28-ra

 

Meghívó

megnyitás

1.

Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására

megnyitás
2. Pomsár és Társai Építész Iroda Kft. ajánlata megnyitás
3.

Aliga Hotels Kft. kérelme

megnyitás
4. Menyhei Sándor kérelme megnyitás
5. Településüzemeltetési részegység telephelyének térfigyelő kamerarendszerrel történő kiépítésére érkezett ajánlatok megnyitás
6. Balatonvilágos Község háziorvosi rendelő helyiségeinek foglalkozás-egészségügyi célú használata megnyitás
7. Pályázat kulturális értéket létrehozó nagyrendezvények, rendezvénysorozatok megvalósításának támogatására megnyitás

Előterjesztések 2015. május 28-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának tájékoztatója a 2014. évi tevékenységéről megnyitás
2. Beszámoló a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről megnyitás
  KÖH javított beszámoló megnyitás

Előterjesztések 2015. május 15-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatonvilágos Község egészségügyi alapfeladat ellátás helyettesítéssel történő ellátására érkezett ajánlatok elbírálása megnyitás
2. Személygépkocsi beszerzésre érkezett ajánlatok megnyitás
3. Előirányzat biztosítás gépek beszerzésére megnyitás
5.

Balatonvilágos Magyar utca kialakítása

megnyitás
6. Szennyvízcsatorna rákötéshez szükséges átemelő beszerzésére előirányzat biztosítás megnyitás
7. Balatonvilágos belterületi útjainak aszfaltozási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, ajánlati dokumentációjának, és ütemtervének jóváhagyása megnyitás
  Ajánlati dokumentáció megnyitás
  Ajánlattételi felhívás megnyitás
  Közbeszerzési ütemterv megnyitás
8. Balatonvilágos Napközi-otthonos Óvoda óvodabővítmény eszközbeszerzési igénye megnyitás
9. Előirányzat biztosítás néhai Balassa Lajos volt önkormányzati dolgozó temetési költsége részbeni átvállalására megnyitás
10.

Multibaal Trade Kft. kérelme

megnyitás
11. Fehér-partok Turisztikai Egyesület kérelmei megnyitás
12. Előirányzat biztosítás Háziorvosi Szolgálat részére megnyitás

Előterjesztések 2015. május 6-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Nyári gyermekétkeztetés biztosítás megnyitás

Előterjesztések 2015. április 27-re

 

Meghívó

megnyitás

1. 2014. évi teljesítési rendelet megnyitás
  2014. évi teljesítési rendelet mellékletei megnyitás
  Beszámoló a 2014. évi gazdálkodásról megnyitás
  Teljességi nyilatkozat megnyitás
  Könyvvizsgálati jelentés megnyitás
  Könyvvizsgálati táblák megnyitás
2. A 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadás megnyitás
  Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2014. megnyitás
4. Gazdasági Program meghatározása megnyitás
  Gazdasági Program megnyitás
5. Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója a 2014. évi tevékenységéről megnyitás
  Beszámoló Közétkeztetési részegység megnyitás
  Beszámoló Telüz megnyitás
  Beszámoló Védőnői Szolgálat megnyitás
  Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat megnyitás
6.1 Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója megnyitás
7. Alpolgármester választás, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása megnyitás
8.1 Falunap rendezvény programtervének jóváhagyása megnyitás
8.2 Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös Intézményfenntartó Társulás és a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 2015. évi költségvetése jóváhagyása megnyitás
8.3

Jóidő Kkt. kérelme

megnyitás
8.4 Kovács Béla kérelme megnyitás
8.5 P.G. Aktív Kft. kérelme megnyitás
8.6 X-Trame Bike Kft. kérelme megnyitás
8.7 Szatmár Apartmanház Szatmáriné Kulifai Rita kérelme megnyitás
  Szatmár Apartmanház Szatmáriné Kulifai Rita kérelme melléklet megnyitás
8.8 Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete kérelme megnyitás
8.9 Balatonvilágos Község egészségügyi alapellátási tevékenység ellátása ügyében hozott 63/2015.(IV.08.) határozat módosítása megnyitás
8.10 Bódis Ferenc, és Kardon Eszter kérelme megnyitás
8.11 Sas Tamás kérelme megnyitás
8.12.1 Balatonman Triatlon Kft. kérelme megnyitás
8.12.2

Vuelta Sportegyesület kérelme

megnyitás
8.13 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015.(I.26.) számú határozata módosítása megnyitás
8.14 Tulajdonosi hozzájárulás 02/41 hrsz-ú ingatlant érintő mederbérleti szerződés meghosszabbításához megnyitás
8.15 Felszabadulás út közterületnév elnevezésre vonatkozó véleménykérés eredménye megnyitás
8.16 Balatonvilágos 06; 507 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlanok ügye megnyitás
8.17 Érző Lélek Alapítvány kérelme megnyitás
8.18 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Balatonvilágos 747/3; 747/39 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó rálépési engedély kérése megnyitás
8.19 Jóföldi Attila kérelme megnyitás
8.20 Csobai Lajosné kérelme megnyitás
8.21 Pedagógusnaphoz hozzájárulás kérés megnyitás
8.22

Bognár Gyula kérelme

megnyitás
8.23 Szolga Rita kérelme megnyitás

Előterjesztések 2015. április 8-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatonvilágos Község egészségügyi alapellátási tevékenység ellátása megnyitás
2.

Rendeletalkotás Balatonvilágos Község egészségügyi alapellátási körzeteinek megállapításáról

megnyitás
3. Az önkormányzat jogi képviselőjének megbízására vonatkozó szerződés módosítás megnyitás
4.

Ügyvédi megbízás a Siófoki Járásbíróság előtt 6.P.20.887/2014. sz. alatt felvett kártérítési perben

megnyitás
5.

ADVOCO Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft. - Bisztró árverés (Q-GAM Szolgáltató Kft.)

megnyitás

Előterjesztések 2015. március 4-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatonvilágos Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendeletének módosítása megnyitás
  Melléklet 1 megnyitás
  Melléklet 2 megnyitás

Előterjesztések 2015. február 23-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatonvilágos Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása megnyitás
  2015 évi költségvetési rendelet mellékletei megnyitás
2. 2015. évi rendezvények megnyitás
3.1 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletalkotás és a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződéstervezet jóváhagyása megnyitás
3.2 AKözétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet” módosítás megnyitás
  Nyersanyag norma 2015. megnyitás
3.3 A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítás, rendelet alkotás. megnyitás
3.4 A települési szilárd hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 1/2014.(II.11.) önkormányzati rendelet alkotás előkészítése, javaslat véleményeztetésre megnyitás
4. Alpolgármester választás, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása megnyitás
5.1 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Balatonvilágos 747/3; 747/39 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó rálépési engedély kérése megnyitás
  Rálépési engedélyhez megnyitás
5.2

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Leader Helyi Akciócsoport tagság

megnyitás
5.3 Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslata közterületek elnevezésére vonatkozó felülvizsgálati kötelezettség elmulasztása miatt Felszabadulás út tárgyában megnyitás
5.4 Ajánlatok Arborétum és kapcsolódó létesítmények programtervének elkészítésére megnyitás
5.5 Helyi Építési Szabályzat módosítás kezdeményezéshez kapcsolódó véleményezési anyag jóváhagyás megnyitás
  HÉSZ módosítás véleményezési anyag megnyitás
  Melléklet 1 megnyitás
  Melléklet 2 megnyitás
  Melléklet 3 megnyitás
  Melléklet 4 megnyitás
  Melléklet 5 megnyitás
5.6 Gyermekprogramokhoz hozzájárulás kérés megnyitás
5.7 BSI Sportmarketing Kft. kérelme megnyitás
5.8 Czvitkovics László kérelme megnyitás
5.9 BALATON ICE Kft. területhasználati kérelme megnyitás
5.10 Balatoni Futár Bt. kérelme megnyitás
5.11 A Nihon Tai-Jitsu SE Nátán Dojo Sportklub kérelme megnyitás
5.12 A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezete kérelme megnyitás
5.13 Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet Intézményvezetőjének béremelésére vonatkozó javaslat megnyitás
5.14 Iskola felvételi körzethatár véleményezés megnyitás
5.15 Csabai Tibor kérelme megnyitás
  Szélső u. térkép megnyitás

Előterjesztések 2015. január 26-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. 2015. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása megnyitás
  GEVSZ bevételek megnyitás
  GEVSZ kiadások megnyitás
  Önkormányzat bevételek megnyitás
  Önkormányzat kiadások megnyitás
2. Alpolgármester választás, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása megnyitás
3.1 AB Marketing Kft. ajánlata a Világosi Hírmondó helyi újság előállítására megnyitás
3.2 Stefancsik Alajos és Stefancsik Alajosné kérelme megnyitás
3.3 Szalkai-Bacsó Sándorné kérelme megnyitás
3.4

Rákóczi Szövetség kérelme

megnyitás
3.5 Bognár Gyula kérelme megnyitás
3.6 Magyar Zenei Kulturális Alapítvány kérelme megnyitás
3.7 Fókusz Geodézia Kft. ajánlata megnyitás
3.8 Balatonvilágos 524 hrsz-ú ingatlan használati megosztásának jóváhagyása megnyitás
3.9 Tenki István részére térítésmentes sírhely biztosítás megnyitás
3.10 Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. ajánlata megnyitás
3.11 Segítséggel, Jó Szívvel Közhasznú Alapítvány kérelme megnyitás
3.12

Balatonkenesei Szociális Társulás társulási megállapodás módosítás

megnyitás
3.13 Arborétum és kapcsolódó létesítmények programtervének elkészíttetése megnyitás
3.14 Az önkormányzati képviselők adóhatósághoz történő bejelentési kötelezettségéről, a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételükről szóló tájékoztatás megnyitás
3.15 Rajkóné Tajti Andrea kérelme megnyitás
3.16 HÉSZ módosítás előterjesztés megnyitás
3.17 Megbízás gyermek játszóház rendezésére, lebonyolítására megnyitás
3.18 Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság javaslata a polgármester tisztségéből eredő feladatai ellátása elősegítése érdekében történő gépjármű beszerzésére megnyitás
3.19 Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság javaslata az ALD CONSULTING Kft. ajánlatáról megnyitás
3.20 Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság javaslata az ALBAFOX Biztonságtechnikai Kft. ajánlatáról megnyitás

Előterjesztések 2015. január 16-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatonvilágos 1403/1 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog ügye megnyitás
 

Designed by NeMo System