^Oldal tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Köszöntjük Balatonvilágos község oldalán!

e-mail: onkormanyzat@balatonvilagos.hu

+36 (88)/480-905, +36 (88)/480-845, +36 (88)/480-005

8171 Balatonvilágos, Csók István Sétány 38.

www.balatonvilagos.hu

Előterjesztések 2023.

Előterjesztések 2023. november 27-re
  Meghívó megnyitás
 01 2023. évi költségvetés III. negyedéves teljesítése megnyitás
 02 2024. évi költségvetési koncepció megnyitás
  Melléklet megnyitás
 03 A 2024. évi fejlesztések megnyitás
 04 A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet módosítása, rendeletalkotás megnyitás
 05

A 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

megnyitás
  Melléklet megnyitás
 07 Balatonvilágos Község Önkormányzatánál 2023. évben a „Lakáscélú önkormányzati támogatások” tárgyban végzett Belső ellenőrzési jelentés tudomásul vétele, intézkedési terv elfogadása megnyitás
 08 Igazgatási szünet elrendelése megnyitás
 09 A Törp Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. területhasználati kérelme megnyitás
 10

Balatonvilágos 294/6 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jog ügye

megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
  Melléklet 4. megnyitás
 11 Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme elbírálása megnyitás
 12 Döntés a Környezettudatos Balatoni Települések Konzorciuma által beszerzett hulladékszállító gépjárművekre vonatkozó bérleti szerződésről megnyitás
 13 Balatonvilágos Község Önkormányzata térinformatikai rendszerének 2024. évi változásvezetésére érkezett ajánlat elbírálása megnyitás
 14 Közvilágítási aktív elemeinek 2024. évi karbantartására érkezett ajánlatok elbírálása megnyitás
 15 Világosi Hírmondó helyi újság előállítására érkezett ajánlatok elbírálása megnyitás
 16 Galambos Lászlóné Kultúrotthon használat iránti kérelmének elbírálása megnyitás
 17 Rendezvényszervezői feladatok ellátása megnyitás
 18 Döntés a Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Intézményvezetőjének kérelmeiről megnyitás
  Melléklet megnyitás
 20 Képviselői interpellációra 2023. november 3. napján kelt válasz elfogadása megnyitás
 21 A Club Aliga területére 2023. 09. 15-én kiadott módosított Ngkr. rendelet változásaival kapcsolatos döntéshozatal megnyitás
Előterjesztések 2023. november 13-ra
  Meghívó megnyitás
 01 Balatonvilágos Club Aliga – Aliga I. területét érintő, kikötő használatbavételi engedélye tárgyú peres eljárás, perbelépés megnyitás
Előterjesztések 2023. november 6-ra
  Meghívó megnyitás
 01 A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítására érkezett képviselői javaslat megvitatása megnyitás
 02 Fogorvosi ügyeleti ellátás megnyitás
 03

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkatervének módosítása

megnyitás
 04 Javaslat működésben megnyilvánuló jogszabálysértés tárgyában a Somogy Vármegyei Kormányhivatal által a SO/03/01157-1/2023. szám alatt kiadott törvényességi felhívásban foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati határozat elfogadására megnyitás
 05 A 2023. szeptember 15-én kiadott módosított Ngkr. rendelet változásainak elemzése megnyitás
Előterjesztések 2023. október 19-re
  Meghívó megnyitás
 01 A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet módosítása, rendeletalkotás megnyitás
 03 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00037 számú, „Településfejlesztés Balatonvilágoson” című projekt tervezési feladatokra beérkezett árajánlatok elbírálása, kapcsolódó szerződéstervezet elfogadása megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
Előterjesztések 2023. október 10-re
  Meghívó megnyitás
  Polgármester tájékoztatója a szabadsága kivételéről megnyitás
01 1 2023. évi költségvetés I. féléves teljesítése megnyitás
01 2 Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében előirányzatok biztosítása és átcsoportosítása megnyitás
01 3

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023.(III.8.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  A Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság határozati javaslatai megnyitás
02 Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány 2022. évi beszámolója megnyitás
03 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2022/2023-as nevelési évről szóló értékelése megnyitás
04 Javaslat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 6/2018 (V. 02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására megnyitás
05 A szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló 19/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet, és a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosítása, rendelet alkotás. megnyitás
06 Felajánlás a Balatonvilágos 037/30 és 037/31 hrsz.-ú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására megnyitás
07 Hozzájárulás kérés a Balatonvilágos, Mészöly Géza sétány 11. szám alatti 1119/1 hrsz.-ú ingatlan előtti közterület területrészének burkolásához megnyitás
08 Hozzájárulás kérés a Balatonvilágos, Kodály Zoltán utca 1./b. szám alatti 1079/24 hrsz.-ú ingatlan előtti közterület területrészének burkolásához megnyitás
09 A 2024/2025-ös tanév felvételi körzeteinek megállapításához a települési önkormányzat véleménye megnyitás
12 Noowák Consulting Kft. kérelme megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
  Melléklet 4. megnyitás
  Melléklet 5. megnyitás
  Melléklet 6. megnyitás
  Melléklet 7. megnyitás
  Melléklet 8. megnyitás
  Melléklet 9. megnyitás
  Melléklet 10. megnyitás
  Melléklet 11. megnyitás
Előterjesztések 2023. szeptember 14-re
  Meghívó megnyitás
01 Világosi Hírmondó helyi újság előállítására érkezett ajánlat elbírálása megnyitás
02 Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
  Melléklet 4. megnyitás
  Melléklet 5. megnyitás
  Melléklet 6. megnyitás
  Melléklet 7. megnyitás
  Melléklet 8. megnyitás
  Melléklet 9. megnyitás
03 Oktatási-, nevelési intézményekbe történő gyermekszállításra vonatkozó árajánlat jóváhagyása megnyitás
04 Oktatási-, nevelési intézményekbe történő gyermekszállítás kísérői feladatai ellátására vonatkozó megbízás megnyitás
05 Kultúrház használat iránti kérelem megnyitás
06 Balatonvilágos Cseresznyés utca 16. szám alatti, 1593/2 hrsz-ú ingatlanon áthaladó 2 darab ivóvíz bekötő vezetékek kiváltása, kivitelezési munkálatainak elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálása, szerződéstervezet jóváhagyása megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
  Melléklet 4. megnyitás
  Melléklet 5. megnyitás
Előterjesztések 2023. augusztus 28-ra
  Meghívó megnyitás
Előterjesztések 2023. július 26-ra
  Meghívó megnyitás
 01 A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet módosítása, rendeletalkotás megnyitás
 02 Balatonvilágos Dobó István utca víz és szennyvíz közmű beruházással kapcsolatos kártalanítási szerződés megnyitás
 03 Balatonvilágosi községi strand területrészének használata promóciós italosztás céljára megnyitás
 04 Tájékoztatás, vízi élménypálya ügye megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
 05 Balatonvilágos 295/1 hrsz területhasználat ügye megnyitás
 06 Elvi nyilatkozat - Balatonvilágos 02/18 hrsz ingatlan elővásárlási jog ügye megnyitás
Előterjesztések 2023. július 12-re
  Meghívó megnyitás
 01 Védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó megállapodások megnyitás
  Feladatellátási szerződés iskola-egészségügyi védőnői ellátás nyújtására megnyitás
  Együttműködési használati és üzemeltetési megállapodás megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
  Melléklet 4. megnyitás
 02 Balatonvilágosi községi strand területrészének használata promóciós italosztás céljára megnyitás
 03 Településrendezési eszközök módosítása megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
  Melléklet 4. megnyitás
Előterjesztések 2023. június 26-ra
  Meghívó megnyitás
  Polgármester tájékoztatója a szabadsága kivételéről megnyitás
01 Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár tájékoztatója a településen 2022. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról megnyitás
02 Balatonvilágosi Népdalkör 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
03 Mozdulj Világos Sport Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
04 A Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó alapdokumentumainak jóváhagyása megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
  Melléklet 4. megnyitás
  Melléklet 5. megnyitás
05 1 Előirányzatok biztosítása és átcsoportosítása az önkormányzat 2023. évi költségvetésében megnyitás
05 2 A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023.(III.8.) önkormányzati rendelet módosítása megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
05 1-2 A Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság javaslatai a képviselő-testület felé megnyitás
06 A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet módosítása, rendeletalkotás megnyitás
07 Javaslat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 6/2018 (V. 02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására megnyitás
09 Balatonvilágos község egészségügyi alapellátási körzeteinek megállapításáról szóló 6/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése megnyitás
10 Az önkormányzati tulajdonú balatonvilágosi 295/1 hrsz-ú ingatlanra gépjárművel történő behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. megnyitás
11 Javaslat Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjakról szóló 15/20222.(XII.12.) és a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására megnyitás
12 Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének mértékéről, a lakbértámogatás feltételeiről és mértékéről szóló 14/2005.(VII.06.) önkormányzati rendelet módosítása megnyitás
13 Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének mértékéről, a lakbértámogatás feltételeiről és mértékéről szóló 14/2005.(VII.06.) önkormányzati rendelet módosítása megnyitás
14 Hozzájárulás kérés a Balatonvilágos, Napsugár utca 5. szám alatti 1060/5 hrsz.-ú ingatlan előtti közterület területrészének burkolásához megnyitás
15 Aranyhíd Polgári Egyesület – „Vers a Parton” kezdeményezés támogatása megnyitás
16 Háztartási elektronikai hulladékkezelési megállapodás jóváhagyása megnyitás
  Melléklet megnyitás
17 Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. területhasználati igénye megnyitás
18 Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete intézményvezetőjének beadványa – Mercedes Atego teherautó megnyitás
19 Civil kezdeményezés a „Balatonvilágosi Zsibvásár” program Éves rendezvénytervbe történő felvételére megnyitás
21 A Scusi Kft. területhasználati kérelme megnyitás
22 Magyar Falu Program keretében meghirdetett– „Út, híd, járda építés/felújítása” tárgyú pályázat benyújtása megnyitás
Előterjesztések 2023. május 25-re
  Meghívó megnyitás
01 1 „Szociális alapellátások – Balatonvilágos Község Önkormányzatánál” című Belső ellenőrzési jelentés tudomásul vétele, intézkedési terv elfogadása megnyitás
01 2 Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezeténél 2021. évben az élelmezési tevékenység ellátásával kapcsolatban végzett Belső ellenőrzési jelentés tudomásul vétele, intézkedési terv elfogadása megnyitás
01 3 A 2022. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása megnyitás
02 A 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása/rendeletalkotás megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
03 Siófoki állatvédő alapítvány Határozati javaslat megnyitás
Előterjesztések 2023. május 22-re
  Meghívó megnyitás
01 Határozati javaslatok megnyitás
02 Fogorvosi ügyeleti ellátás megnyitás
03 Siófok Város Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központja beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 2022. évre vonatkozó ellátásáról megnyitás
04 Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója 2022. évi tevékenységéről megnyitás
05 Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok 2022. évi ellátásáról megnyitás
06 Nyári rendezvényekhez kapcsolódó utolsó egyeztetés megnyitás
07 Somogy Vármegyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal tájékoztatója a 2022. évi tevékenységéről megnyitás
  Melléklet megnyitás
08 Beszámoló a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről megnyitás
10 A 2022. évi maradvány 2023. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció jóváhagyása megnyitás
11 „Balatonvilágos Panorámasétány” című programsorozat keretében 13 db „ládikó” elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálása, szerződéstervezet elfogadása megnyitás
12 Nagy Lajos területhasználati kérelme megnyitás
13 Borfesztivál megrendezésére vonatkozó együttműködési megállapodás megnyitás
14 Balatonvilágos 041/1 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlanra vonatkozó közcélú villamos vezetékhálózat és tartozékai létesítése megnyitás
15 Magyar Szörf Akadémia területhasználati kérelme megnyitás
16 Balatonvilágos 303/18 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó beépítési kötelezettség meghosszabbítás iránti kérelem megnyitás
17 Úszó Nemzet Program együttműködési megállapodása megnyitás
18 Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterének, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének kezdeményezése megnyitás
19 „Fehér partok alján” című kiadvány térítésmentes átadása megnyitás
20 Trepák Zoltán területhasználati kérelme megnyitás
21 Varga János területhasználati kérelme megnyitás
22 Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlan 50 m2 területrészének hasznosítására benyújtott pályázat elbírálása megnyitás
  Melléklet megnyitás
23 Pesztericz János területhasználati kérelme megnyitás
24 Magyar Falu Program – „Út, híd, járda építés/felújítása” témakör keretében benyújtandó pályázat, árajánlatok elbírálása, tervező kiválasztása megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
Előterjesztések 2023. április 27-re
  Meghívó megnyitás
01 Sport Majális megnyitás
03 Javaslat Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének és a feladatellátásra határozott idejű közreműködői szerződések megkötésének támogatására megnyitás
04 Javaslat Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2019. (XII.02.) önkormányzati rendelete módosítására megnyitás
Előterjesztések 2023. április 17-re
  Meghívó megnyitás
01 Siófoki Rendőrkapitányság tájékoztatója Balatonvilágos község közrendjéről, közbiztonságáról megnyitás
  Beszámoló megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
02 Balatonvilágosi Polgárőrség 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
04 Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló 2022. évre vonatkozóan megnyitás
05 Balatonvilágosi Nők Egyesülete 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
06 Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete 2022 évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
07 Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója a 2022. évi tevékenységéről megnyitás
  Beszámoló GEVSZ megnyitás
  Beszámoló Közétkeztetési Intézményegység megnyitás
  Beszámoló Tanyagondnoki Szolgálat megnyitás
  Beszámoló Védőnői Szolgálat megnyitás
09 Javaslat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére, illetve újraszabályozására megnyitás
10 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda nyári zárva tartása a karbantartási munkálatok elvégzése idejére megnyitás
11 A Törp Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. területhasználati kérelme megnyitás
12 Hozzájárulás kérés a Balatonvilágos, Tompa Mihály utca 4. szám alatti 83 hrsz.-ú ingatlan előtti közterület területrészének burkolásához megnyitás
13 Hozzájárulás kérés a Balatonvilágos, Kölcsey Ferenc utca 10. szám alatti 565/22 hrsz.-ú ingatlan előtti közterület területrészének burkolásához megnyitás
14 Pályázat szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére megnyitás
  Melléklet megnyitás
15 A „789104/5 pályázati azonosítószámú, Balatonvilágos Panorámasétány” című programsorozat térinstallációs betűk beszerzésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása megnyitás
16 Tanyagondnok munkakör betöltésére érkezett pályázatok elbírálása megnyitás
17 Villamos mérőhely cseréjére és villamos mérés kialakítására árajánlat és előirányzat kérése megnyitás
18 Kick-Box SE Balatonvilágos kultúrház használat iránti kér megnyitás
Előterjesztések 2023. március 24-re
  Meghívó megnyitás
01 Javaslat a fogászati alapellátási ügyelet ellátására szolgáltatás megrendelésére induló közbeszerzési eljárás becsült értékének számítása alapján megállapított szolgáltatási díj biztosítására megnyitás
  Melléklet megnyitás
Előterjesztések 2023. március 14-re
  Meghívó megnyitás
01 Döntés Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének feloszlásáról megnyitás
Előterjesztések 2023. március 8-ra
  Meghívó megnyitás
01 Balatonvilágos Club Aliga – Aliga I. területét érintő, kikötőépület építési engedélye tárgyú peres eljárás, perbelépés megnyitás
Előterjesztések 2023. február 27-re
  Meghívó megnyitás
01.1 Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételek, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása megnyitás
01.2 A 2023. évi költségvetési rendeletalkotás megnyitás
  Ktgvetés 2023 II forduló szövegesGEVSZ megnyitás
  2023 Költségvetési rendelet tervezet megnyitás
  2023 Költségvetési rendelet mellékletek megnyitás
  2023 költségvetés ör indokolas megnyitás
02.1.a A Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda, és Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete 2022. évi költségvetésének negyedik negyedévét érintő előirányzatok biztosítása, átcsoportosítása megnyitás
02.1.b Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének negyedik negyedévét érintő előirányzatok biztosítása, átcsoportosítása megnyitás
02.2 Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról megnyitás
01, 02 Melléklet: A Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság javaslatai a képviselő-testület felé megnyitás
04 Javaslat az önkormányzati tulajdonú, súlykorlátozással érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének rendjéről szóló 6/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására megnyitás
05 2023. évi rendezvények, programok megnyitás
06 Balatonvilágos Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása megnyitás
07 Pályázat kiírása Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlan 50 m2 nagyságú területrészének hasznosítására megnyitás
08 Balatonvilágos Aligai út 1. szám alatti 299 hrsz-ú ingatanon lévő épületegyüttesben található 29 m2 üzlethelyiség értékbecslésének elkészítésére érkezett ajánlatok elbírálása megnyitás
10 Területhasználat biztosítás Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny lebonyolításához megnyitás
11 Területhasználat biztosítás Balatonvilágos 295/1 hrsz. területrész - csónak tárolás megnyitás
12 a) Javaslat Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű háziorvosi, házi gyermekorvosi, és üdülő orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó kezdeményezés megtárgyalására
b) Javaslat Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű háziorvosi, házi gyermekorvosi és üdülő orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötendő szerződések tervezeteinek megtárgyalásra
megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
  Melléklet 4. megnyitás
13 A Környezettudatos Balatoni Települések Konzorciuma által beszerzett hulladékszállító gépjárművekre vonatkozó bérleti szerződés módosítása megnyitás
14 A polgármester 2023. évi cafetéria-juttatása megnyitás
15 B.Á.B. Numberone Go Kft. területhasználati kérelme elbírálása megnyitás
16 VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat műszaki ellenőri feladatok elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálása megnyitás
  Melléklet megnyitás
17 VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat közbeszerzési eljárás lefolytatására beérkezett árajánlatok elbírálása megnyitás
18 Pályázat a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására megnyitás
  Melléklet megnyitás
Előterjesztések 2023. február 16-ra
  Meghívó megnyitás
01 Balatonvilágos Club Aliga – Aliga IV. területét érintő peres eljárás, perbelépés megnyitás
Előterjesztések 2023. február 6-ra
  Meghívó megnyitás
01 Tájékoztatás az önkormányzat 2019-2024 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának időarányos megvalósulásáról megnyitás
02 2023. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása megnyitás
  Melléklet megnyitás
  PGB javaslatai megnyitás
03 A Balatonvilágos, Dobó István utcai lakótelkek értékesítésére vonatkozó pályázat eredménytelenné nyilvánítása, új pályázat kiírása megnyitás
04 Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme megnyitás
05 A kultúrterem használatra vonatkozó 277/2022.(XII.09.) képviselő-testületi határozat módosítására vonatkozó kérelem megnyitás
06 VERTIKÁL Nonprofit Zrt. hulladék átvételére, kezelésére, ártalmatlanítására vonatkozó vállalkozási szerződéskötés megnyitás
07 Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete által szabad kapacitás terhére vállalt konténeres szállítás díjtételének módosítása megnyitás
08 Hozzájárulás kérés Balatonvilágos, 747/8 hrsz-ú ingatlanon lévő üzlethelyiség (Teknős Pizzéria) előtti önkormányzati tulajdonú 749 hrsz-ú terület 32 m2 területrészének térkő cseréjéhez megnyitás
09 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 242/2022.(XI.18.) határozattal, a tanyagondnoki munkakör betöltésére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítás, új pályázat kiírás megnyitás
10 Hozzájárulás kérés a Balatonvilágos, Bacsó Béla utca 5. szám alatti 1452 hrsz.-ú ingatlan előtti közterület területrészének burkolásához megnyitás
11 A 2023. évi szúnyoggyérítésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása megnyitás
12 A polgármester 2023. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása megnyitás
13 A Balatonvilágos, Kinizsi Pál utca 540 hrsz-ú közterület területrészének elkerítése engedélyezésére vonatkozó kérelem megnyitás
  Melléklet megnyitás
14 Településrendezési eszközök módosítása teljes eljárásban – partnerségi egyeztetés lezárása, Petőfi utcai módosítás egyértelműsítése megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet kép 1. megnyitás
  Melléklet kép 2. megnyitás
  Melléklet kép 3. megnyitás
  Melléklet kép 4. megnyitás
15 A polgármester 2023. évi cafetéria-juttatása megnyitás
16 Tájékoztatás a települési képviselők, a polgármester, a nem települési képviselő bizottsági kültagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, valamint a köztartozás mentes adózói adatbázis nyilvántartásban történő szereplésről megnyitás
17 A Képviselő-testület 72/2022.(III.18.) határozatának módosítása megnyitás
18 Javaslat az átmenetileg szabad, saját pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezésére megnyitás
19 Balatonvilágos Club Aliga Aliga II. területén lévő 294/2, 4, 5, 6, 7, 8, 15 hrsz.-ú ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
  Melléklet 4. megnyitás
  Melléklet 5. megnyitás
  Melléklet 6. megnyitás
  Melléklet 7. megnyitás
  Melléklet 8. megnyitás
20 Balatonvilágos Club Aliga – Aliga IV. területét érintő peres eljárás megnyitás
  Melléklet megnyitás