Előterjesztések 2016.

 

Előterjesztések 2016. december 12-re

 

Meghívó

megnyitás

1.

A 2017. évi belső ellenőrzési terv előterjesztése

megnyitás

2.

Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló

megnyitás

3.1

A települési szilárd hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 1/2014.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

3.2

A SIÓKOM Nkft. közszolgáltatási szerződés módosítása

megnyitás

4.1

Balatonkenese Város Településrendezési Eszköz részleges módosítás véleményezés

megnyitás

 

Melléklet 1

megnyitás

 

Melléklet 2

megnyitás

 

Melléklet 3

megnyitás

 

Melléklet 4

megnyitás

 

Melléklet 5

megnyitás

 

Melléklet 6

megnyitás

 

Melléklet 7

megnyitás

 

Melléklet 8

megnyitás

 

Melléklet 9

megnyitás

 

Melléklet 10

megnyitás

4.2

Balatonakarattya Község Településrendezési Eszközök módosításának véleményezése

megnyitás

 

Melléklet 1

megnyitás

 

Melléklet 2

megnyitás

 

Melléklet 3

megnyitás

 

Melléklet 4

megnyitás

 

Melléklet 5

megnyitás

 

Melléklet 6

megnyitás

 

Melléklet 7

megnyitás

 

Melléklet 8

megnyitás

 

Melléklet 9

megnyitás

 

Melléklet 10

megnyitás

 

Melléklet 11

megnyitás

 

Melléklet 12

megnyitás

 

Melléklet 13

megnyitás

4.3

Közvilágítás aktív elem karbantartás 2017.

megnyitás

4.4

Tópart-Alba Kft. – képviseletében Schwandter Péter ügyvezet – Lavender Terasz és Étterem területével szomszédos kiserdő területével kapcsolatos kérelme

megnyitás

4.6.1

Előirányzat biztosítás karácsonyi csomagra

megnyitás

4.6.2

Előirányzatok biztosítása, átcsoportosítása

megnyitás

4.7

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda zárva tartás

megnyitás

4.8

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltségén testületi munkát előkészítésére álláshely biztosítása.

megnyitás

4.9

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

megnyitás

Előterjesztések 2016. november 21-re

 

Meghívó

megnyitás

1.1

2016. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló

megnyitás

 

Melléklet

megnyitás

1.2

2016. évi pénzügyi terv III. negyedéves teljesítése

megnyitás

 

Melléklet tartalék

megnyitás

 

Melléklet teljesítés

megnyitás

1.3

Előirányzat biztosítás az Önkormányzat részére

megnyitás

 

Előirányzatok teljesítéshez történő igazítása-, átcsoportosítása-, illetve tartalék terhére történő biztosítása

megnyitás

2.

2017. évi költségvetési koncepció

megnyitás

4.

A 2017. évi munkaterv javaslat előterjesztése

megnyitás

5.1

A filmforgatási célú közterület-használat rendjéről szóló 12/2013.(X.08.) önkormányzati rendelet módosítás

megnyitás

5.2

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítás

megnyitás

5.3

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítás

megnyitás

6.1

Kasznár Gyula r. alezredes kinevezésének véleményezése

megnyitás

6.2

Frida Family Kft. kérelme

megnyitás

6.3

Megállapodás a MÁV Zrt. és Balatonvilágos Község Önkormányzata között

megnyitás

 

Melléklet

megnyitás

6.4

Menetrendszerinti hajójárat 2017. évi költsége támogatása

megnyitás

6.5

MÁV Zrt. megállapodás gyalogos lejárók területének térítésmentes használatba adása ügyében

megnyitás

6.6

Aliga Hotels Kft. kérelme

megnyitás

6.9

Javaslat az önkormányzat intézményvezetőinek jutalmazására

megnyitás

6.11

Előirányzat biztosítás néhai Horváth Lajos volt önkormányzati dolgozó temetési költsége részbeni átvállalására

megnyitás

Előterjesztések 2016. november 14-re

 

Meghívó

megnyitás

1. „Belterületi utak felújítása Balatonvilágos Községben 2016.” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

megnyitás

Előterjesztések 2016. október 24-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatonvilágos 596/11 hrsz-ú ingatlan területrészének értékesítésére vonatkozó adásvételi előszerződés felbontás

megnyitás

2. Balatonvilágos 303/28 hrsz-ú ingatlan visszavétel

megnyitás

3. Előirányzat kérés - Kultúrház vizesblokk felújítás

megnyitás

Előterjesztések 2016. szeptember 26-ra

 

Meghívó

megnyitás

1.1 Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása, rendelet alkotás.

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

1.2 2016. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

1.3

Előirányzatok teljesítéshez történő igazítása-, átcsoportosítása-, illetve tartalék terhére történő biztosítása

megnyitás

2. Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány 2015. évi közhasznúsági jelentéséről szóló beszámolója

megnyitás

3. Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

megnyitás

4.1 Balatonvilágos, Petőfi utca 40/2. szám alatti 1176/2 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása folytán érintett önkormányzati tulajdonú ingatlan (Balatonvilágos, Vörösmarty utca 1101 hrsz) kártalanítás ügye

megnyitás

4.2 KID Rock and Roll Sportegyesület kérelme

megnyitás

4.3 Közbeszerzési eljárás – döntés előkészítő bizottság létrehozására vonatkozó 240/2016.(VIII.16.) számú határozat módosítás

megnyitás

4.4 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához csatlakozás

megnyitás

4.5

Vízközmű gördülő fejlesztési terv 2017-2031 jóváhagyás

megnyitás

4.7 C&M DANCE STUDIÓ kérelme

megnyitás

4.8 Tópart-Alba Kft. kérelme

megnyitás

4.9 Pályázati kiírás Óvodavezetői beosztás ellátására szóló magasabb vezetői megbízásra

megnyitás

4.10 Pályázati kiírás GEVSZ Intézményvezetői munkakör betöltésére

megnyitás

4.11 Javaslat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexének elfogadására

megnyitás

4.12 Laczkó László kérelme

megnyitás

4.13 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2016. szeptember 19-re

 

Meghívó

megnyitás

1. „Belterületi utak felújítása Balatonvilágos Községben 2016.” tárgyú Ajánlattételi felhívás, Közbeszerzési dokumentáció elfogadása, ajánlattevők meghatározása

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

2. Megállapodás a MÁV Zrt. és Balatonvilágos Község Önkormányzata között

megnyitás

Előterjesztések 2016. augusztus 16-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Streetball pálya kiépítés

megnyitás

2. Egészségkalauz című kisfilm forgatási költségéhez hozzájárulás

megnyitás

3. DSS Hungária Kft. ajánlata térfigyelő kamera - temető

megnyitás

4.1 Balatonvilágos Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása, 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

megnyitás

  Közbeszerzési szabályzat

megnyitás

4.2 Közbeszerzési eljárás – döntés előkészítő bizottság létrehozás

megnyitás

5. A Balatonvilágosi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

megnyitás

6. Bisztró felújítás, működtetés ügye

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

7.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2016.(VI.01.) számú határozata visszavonása

megnyitás

8. Előirányzat biztosítás

megnyitás

9. Siókom Nkft. üzletrész adásvételi ügye – közszolgáltatási szerződés módosítás

megnyitás

10. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése

megnyitás

11. Aliga Hotels Kft. kérelme

megnyitás

12. Gazdasági vezető munkakör betöltésére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása, Pályázati kiírás gazdasági vezetői munkakör betöltésére

megnyitás

Előterjesztések 2016. július 18-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatonvilágos Szivárvány Óvoda 2015/2016-os nevelési évről szóló értékelése

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

2.1 Deák László kérelme

megnyitás

2.2 Lázár Roland kérelme

megnyitás

2.3 Streetball pálya építése

megnyitás

2.4 Üdülő-orvosi ügyeleti feladat ellátása

megnyitás

2.5 Mobil biztonsági kamera elhelyezése

megnyitás

2.7 Előirányzat biztosítás

megnyitás

Előterjesztések 2016. június 29-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Egészségügyi alapfeladat helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása

megnyitás

2.

A SIÓKOM Nkft. 2016. évi közszolgáltatási szerződés módosítása

megnyitás

3.

Bencsik Pál területhasználati kérelme

megnyitás

7.

Gazdasági vezető munkakör betöltésére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása, Pályázati kiírás gazdasági vezetői munkakör betöltésére

megnyitás

8.

Pályázat benyújtása  „ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”

megnyitás

Előterjesztések 2016. június 27-re

 

Meghívó

megnyitás

Előterjesztések 2016. június 13-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Somogy Megyei Katasztrófa védelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
  Melléklet megnyitás
2.

Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi könyvtári szolgáltatásairól

megnyitás
3. Fehér-partok Turisztikai Egyesület 2015 évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolója megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
5.1 A településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet módosítása, rendelet alkotás megnyitás
5.2 Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.09.) önkormányzati rendelet módosítása megnyitás
5.3 Rendeletalkotás a tanyagondnoki szolgálatról. Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Program elfogadás megnyitás
6. Bérlakás iránti igénylés, lakásbérleti jogviszony hosszabbítás iránti kérelmek megnyitás
8.1 Balatonkenesei Szociális Társulás Társulási Megállapodás módosítás, Társulási Megállapodás egységes szerkezetében foglaltak jóváhagyása megnyitás
  Melléklet megnyitás
8.2 Siófoki Állatvédő Alapítvány megállapodás jóváhagyás megnyitás
8.3 Márió Cargo Bt. ajánlata megnyitás
8.4 Szalkai-Bacsó Sándorné kérelme megnyitás
8.5 Major Zoltán kérelme megnyitás
8.6 Tiltakozás a balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola állami működtetésbe adása ellen megnyitás
8.7 Fetter György kérelme –Spirit of Balaton 2016 megnyitás
8.8 Pro-mot Hungária Kft. költségviselési megállapodás jóváhagyás megnyitás
8.9 Iskola épületének szigetelési munkáira vonatkozó megállapodás módosítás megnyitás
8.10 Előirányzat biztosítás megnyitás
8.11 Világosi Borfesztivál megrendezése – helyi borászok támogatása megnyitás

Előterjesztések 2016. június 1-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 40/2004. (XII.30.) TNM rendelet módosításának kezdeményezése - megállapodás a kijelölt „szabadparti sáv” terület egy részének áthelyezése érdekében megnyitás
2.

Pályázat Balatonvilágos belterületi útjainak útburkolat felújítási munkái költsége  támogatására

megnyitás
  Melléklet megnyitás
3. Előirányzat biztosítás Bérlakások részére kazánvásárlásra megnyitás

Előterjesztések 2016. május 26-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának tájékoztatója a 2015. évi tevékenységéről megnyitás
2. Beszámoló a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről megnyitás

Előterjesztések 2016. május 20-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatonvilágos, Kinizsi utcai 22 kV-os légvezeték kiváltás folytán érintett önkormányzati ingatlanok kártalanítás ügye megnyitás
2. Kecskés István kérelme megnyitás
3. Balatonvilágos Község Önkormányzat Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálatára, módosítására irányuló eljárás megindítása. megnyitás
4. Balatonvilágos belterületi útjainak útburkolat felújítási munkáira a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kezdeményezése, a teljes körű lebonyolításra érkezett ajánlatok közül a bonyolító kiválasztása megnyitás
5. Gazdasági vezetői munkakör betöltésére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítás, új pályázat kiírása megnyitás
6. Balatonvilágos Község területén található vételi szándékkal érintett önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése (Cseresznyés utca) megnyitás
7. Balatonvilágos Volán Üdülő autóbusz megállóhely megszüntetés megnyitás

Előterjesztések 2016. májuas 9-re

 

Meghívó

megnyitás

1.1 Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság javaslata a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása, és a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló anyagának elfogadása tekintetében megnyitás
  Költségvetés módosítás megnyitás
  Mellékletek megnyitás
  Rendelet módosítás megnyitás
  Tartalék megnyitás
1.2 A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása/rendeletalkotás megnyitás
  Beszámoló megnyitás
  Könyvvizsgáló megnyitás
  Teljesítés megnyitás
  Teljesítés mellékletek megnyitás
1.3 A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása megnyitás
  Jelentés megnyitás
2. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosítása, rendelet alkotás megnyitás
3. Balatonvilágosi Nők Egyesülete 2015 évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolója megnyitás
4. Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete 2015. évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolója megnyitás
5. Mozdulj Világos Sport Egyesület 2015 évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
6.1 Jóföldy Attila kérelme megnyitás
6.2.1 Menyhei Sándor területhasználati kérelme megnyitás
6.2.2 Menyhei Sándor kérelme 509/1 hrsz-ú terület területrészének használatára megnyitás
6.2.3

Menyhei Sándor reklámtábla kihelyezés iránti kérelme

megnyitás
6.3 Falunap rendezvény programtervének jóváhagyása megnyitás
6.4 Előirányzat biztosítás megnyitás
6.5 Ametiszt Patika Bt. kérelme megnyitás
6.6 Sátorhely biztosítás megnyitás
6.7.1 Bisztró épület belső felújítás megnyitás
6.7.2 Orvosi rendelő tetőszerkezet csere megnyitás
6.8 2016. évre vonatkozó zöldhulladék szállítás időpontjainak meghatározása megnyitás
6.9 Fehér-partok Turisztikai Egyesület kérelme megnyitás
6.10 Zielbauer Krisztina kérelme megnyitás

Előterjesztések 2016. április 25-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Somogy Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Centrum 2016. működtetésre vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyás megnyitás
2. Kecskés István kérelme megnyitás

Előterjesztések 2016. április 11-re

 

Meghívó

megnyitás

2. Balatonvilágos Polgárőrség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
3. Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója a 2015. évi tevékenységéről megnyitás
  Beszámoló GEVSZ megnyitás
  Beszámoló Közétkeztetési Intézményegység megnyitás
  Beszámoló Tanyagondnoki Szolgálat megnyitás
  Beszámoló Településüzemeltetési részegység megnyitás
  Beszámoló Védőnői szolgálat megnyitás
4. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója megnyitás
5. Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról megnyitás
6.1 Vízközmű vagyonértékelés, vagyonleltár elfogadása megnyitás
6.2 Mészárosné Kovács Edina felhívása végrehajtás visszavonására megnyitás
6.3 Vuelta Sportegyesület kérelme megnyitás
6.4 Balatonfőkajár Településrendezési eszközeinek módosítása megnyitás
  Melléklet megnyitás
6.4.2 Balatonkenese Város Településrendezési eszközeinek módosítása megnyitás
6.5

Kovács Éva kérelme

megnyitás
6.7 Pályázat a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére. megnyitás
6.8 Előirányzat átcsoportosítás megnyitás
6.8.2 Előirányzat biztosítás megnyitás
6.9 Pályázati kiírás gazdasági vezetői munkakör betöltésére megnyitás
6.10 2016. évi rendezvények módosítása megnyitás
6.11 Településüzemeltetési részegységnél alkalmazott díjak módosítása megnyitás
6.12 Mihályné Bertán Katalin közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése megnyitás
6.13 dr. Pozsonyi Miklós kérelme megnyitás

Előterjesztések 2016. március 25-re

 

Meghívó

megnyitás

1. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása megnyitás
  Melléklet megnyitás
2. Pályázat Világosi Hírmondó felelős szerkesztői állás megnyitás
3. Határozati javaslat Pártl Zoltánné felmentés megnyitás
4. Határozati javaslat műszaki ellenőri feladatok ellátása megnyitás

Előterjesztések 2016. március 7-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Egészségügyi alapellátás biztosítás megnyitás
2. Határozati javaslat Király Richárd r alezr munkája elism. megnyitás
3. Határozati javaslat előirányzat biztosítás perköltség szolgalmi jog. megnyitás
  Melléklet megnyitás

Előterjesztések 2016. február 29-re

 

Meghívó

megnyitás

1. A 2016. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rendeletalkotás

megnyitás

  GEVSZ bevételek 2016.

megnyitás

  GEVSZ kiadások 2016.

megnyitás

  Önkormányzat bevételek 2016.

megnyitás

  Önkormányzat kiadások 2016.

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

2. 2016. évi rendezvények

megnyitás

3.1

A Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosítás

megnyitás

3.2 A települési szilárd hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásokról szóló 1/2014.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

4.1 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda nyári zárva tartás

megnyitás

4.2 A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

megnyitás

  Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

megnyitás

4.3 Jóidő Kkt. kérelme

megnyitás

4.4

Fókusz Geodézia Kft. ajánlata

megnyitás

Előterjesztések 2016. február 1-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Tájékoztatás az önkormányzat 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Program időarányos megvalósulásáról

megnyitás

2. A 2016. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása

megnyitás

  GEVSZ bevételek 2016.

megnyitás

  GEVSZ kiadások 2016.

megnyitás

  Önkormányzat bevételek 2016.

megnyitás

  Önkormányzat kiadások 2016.

megnyitás

3.1 BSI Sport Kft. kérelme

megnyitás

3.2 KID Rock and Roll Sportegyesület kérelme

megnyitás

3.3 Stefancsik Alajos és Stefancsik Alajosné kérelme

megnyitás

3.4 Gavallér Attila r. főtörzsőrmester körzeti megbízott kérelme

megnyitás

3.5 Kötelező betelepítési kvótával szembeni kiállás

megnyitás

3.6 Világosi Hírmondó helyi újság felelős szerkesztői feladatai ellátása

megnyitás

Előterjesztések 2016. január 18-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Balatonvilágos Község területén található vételi szándékkal érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok vételárának meghatározása

megnyitás

2.

Balatonvilágos Község egészségügyi alapfeladat ellátása 2016. évben – Pályázatok bontása

megnyitás

  Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására

megnyitás

3. A 40/2004.(XII.30.) TNM rendelet módosítás kezdeményezés előkészítés
- Megállapodás a tervi munkarészek költsége átvállalására
- Pomsár és Társai Építész Iroda Kft. ajánlat tervi munkarészek elkészítésére

megnyitás

 
 

Designed by NeMo System