^Oldal tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Köszöntjük Balatonvilágos község oldalán!

e-mail: onkormanyzat@balatonvilagos.hu

+36 (88)/480-905, +36 (88)/480-845, +36 (88)/480-005

8171 Balatonvilágos, Csók István Sétány 38.

www.balatonvilagos.hu

Hatályos Önkormányzati Rendeletek

Frissítve: 2024. június 04.
06 2024 Önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú balatonvilágosi 295/1 hrsz-ú ingatlanra gépjárművel történő behajtás rendjéről megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Indokolás megnyitás
04 2024 Önkormányzati rendelet a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Indokolás megnyitás
02 2024 Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Indokolás megnyitás
20 2023 Rendelet a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról megnyitás
  Indokolás megnyitás
16 2023 Önkormányzati rendeletet az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről megnyitás
  Indokolás megnyitás
04 2023 Közterületnév elnevezésének és megváltoztatásának szabályairól, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapítás szabályainak rendjéről szóló önkormányzati rendelet megnyitás
  Indokolás megnyitás
01 2023 2023. évi költségvetési rendelet megnyitás
  Indokolás megnyitás
  Melléklet megnyitás
15 2022 Önkormányzati rendelet az étkezési térítési díjakról megnyitás
  Indokolás megnyitás
  Melléklet megnyitás
12 2022 Önkormányzati rendelet a helyi adókról megnyitás
Indokolás megnyitás
Melléklet megnyitás
11 2022 Önkormányzati rendelet a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról - megnyitás
Indokolás megnyitás
03 2022 Önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról megnyitás
Indokolás megnyitás
Melléklet megnyitás
14 2021 Rendelet az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról megnyitás
Indokolás megnyitás
13 2021 Közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megnyitás
Indokolás megnyitás
11 2019 Önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról megnyitás
Indokolás megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
06 2019 Balatonvilágos Község Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelete megnyitás
Melléklet 1. Szabályozási terv megnyitás
Melléklet 2. Értékes fák tervlapja megnyitás
Melléklet 3. Községi utak osztályba sorolása megnyitás
19 2018 Rendelet a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
18 2017

Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete Balatonvilágos Község településkép védelméről

megnyitás
Függelék megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás

Melléklet 4.

megnyitás

Melléklet 5. megnyitás
Melléklet 6. megnyitás
08 2017 Önkormányzati rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról megnyitás
07 2017 Önkormányzati rendelet a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól megnyitás
Melléklet megnyitás
06 2017 Önkormányzati tulajdonú, súlykorlátozással érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről megnyitás
Melléklet 1 megnyitás
Melléklet 2 megnyitás
Melléklet 3 megnyitás
13 2016 Kiadások készpénzben történő kifizetésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megnyitás
10 2016 Önkormányzati rendelet a közterületek használatáról és rendjéről megnyitás
Melléklet megnyitás
09 2016 Önkormányzati rendelet a tanyagondnoki szolgálatról megnyitás
22 2015 Önkormányzati rendelet a lakáscélú önkormányzati támogatások szabályairól megnyitás
Melléklet 1 megnyitás
Melléklet 2 megnyitás
Melléklet 3 megnyitás
20 2015 Önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól megnyitás
Melléklet 1 megnyitás
Melléklet 2 megnyitás
02 2015 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról megnyitás
Melléklet megnyitás
21 2014 Önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről, és a fizetendő díj mértékéről megnyitás
Melléklet megnyitás
19 2014 Helyi önkormányzati képviselők, és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megnyitás
11 2014 Helyi népszavazás rendelet megnyitás
02 2014 Temető rendelet megnyitás
Melléklet 1 megnyitás
19 2013 A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megnyitás
1. melléklet megnyitás
2. melléklet megnyitás
3. melléklet megnyitás
4. melléklet megnyitás
5. melléklet megnyitás
6. melléklet megnyitás
16 2013 Talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról rendelet megnyitás
12 2013 Filmforgatás célú közterület használat rendje megnyitás
Melléklet megnyitás
06 2013 Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megnyitás
Forgalomképtelen ingatlanvagyon melléklet megnyitás
Korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon melléklet megnyitás
Forgalomképes ingatlanvagyon melléklet megnyitás
Értékpapír nyilvántartás melléklet megnyitás
Ingó és ingatlan vagyon melléklet megnyitás
Pályázati Szabályzat melléklet megnyitás
Árverési Szabályzat melléklet megnyitás
Beruházási szabályzat melléklet megnyitás
05 2013 Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról és támogatásokról megnyitás
14 2005 Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének mértékéről, a lakbértámogatás feltételeiről és mértékéről megnyitás
Melléklet megnyitás
13 2005

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről,

bérbeadásáról, a lakásbérleti szerződés tartalmáról,

megszűnésérő

megnyitás
13 2002 Helyi környezet védelméről megnyitás
05 1999 Díszpolgár rendelet megnyitás
11 1996 Címer rendelet megnyitás